Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Varhaiset matemaattiset taidot Esikoululaisten taitojen kehittäminen videopelien avulla

Esikoululaisten taitojen kehittäminen videopelien avulla

Din, F.S. & Calao, J. 2001. The Effects of Playing Educational Video Games on Kindergarten Achievement. Child Study Journal, Vol 31, No 2, 95-102.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli selvittää, kehittyvätkö esikoululaiset taidoissaan enemmän pelaamalla videopelejä kuin heidän parinsa, jotka eivät pelaa.
Tutkimusasetelma Kahdesta luokasta toinen arvottiin koeryhmäksi (24 lasta) ja toinen kontrolliryhmäksi (23 lasta). - Alkumittaus - Harjoittelu (koeryhmä pelaa, kontrolleilla ei ylimääräistä oheistoimintaa) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 47 (24 ja 23 oppilaan luokat)
Osallistujien ikä 5-6 -vuotiaita
Osallistujien kuvaus alhainen sosio-ekonominen tausta
Käytetty ohjelma Sony Play Station, Lightspan -videopelejä yli 40 kpl
Ohjelman kuvaus Pelejä ei kuvata tarkasti. Kerrotaan, että ne sisältävät esikoululaiselle suunnattuja oppisisältöjä.
Harjoittelun kesto 11 viikkoa: Koulussa 5x40 min/viikko, pareittain. Lisäksi vähintään 30 min/päivä kotona vanhempien kanssa.
Käytetyt mittarit
The Wide Range Achievement Test - R3 (tavutus, matematiikka ja mekaaninen lukeminen)
Tulokset
Molemmat ryhmät paransivat tulostaan tavutuksessa ja mekaanisessa lukemisessa alkumittauksesta. Matematiikassa molempien ryhmien kehitys vain vähäistä. Koeryhmäläiset paransivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän tavutuksessa ja mekaanisessa lukemisessa kuin kontrollit. Matematiikassa ryhmien välillä ei eroa.
Muuta
Raportissa ei kerrota, mitä pelejä lapset ovat pelanneet. Ei ole tietoa, ovatko he valinneet matematiikkapelejä ja jos ovat, kuinka kauan he ovat niitä pelanneet. Pelaamista ei ole kontrolloitu.

sivun alkuun