Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Varhaiset matemaattiset taidot Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-10

Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-10

Ortega-Tudela, J. M. & Gómez-Ariza, C. J. 2006. Computer-Assisted Teaching and Mathematical Learning in Down Syndrome Children. Journal of Computer Assisted Learning, Vol 22, 298-307.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli selvittää, helpottaako tietokoneavusteinen opetus down -lasten matematiikan oppimista verrattuna kynä-paperi -menetelmään.
Tutkimusasetelma Lapset satunnaisesti kahteen ryhmään (10 ja 8) - Alkumittaus (varmistetaan, etteivät ryhmät eroa toisistaan) - Harjoittelu (21 viikkoa) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 18
Osallistujien ikä Koehenkilöt keskimäärin 6,3v ja kontrollit 6,8v
Osallistujien kuvaus Lapsia, joilla Down Syndrooma ja luvun kardinaalisuuden ymmärtäminen heikkoa
Käytetty ohjelma Mis primeros pasos con Pipo
Ohjelman kuvaus Tietokone (CA): Ruudulla ilmapalloja ja pilviä (3kpl), joissa numeromerkkejä. Lapsi klikkaa pilven kuvaa, jossa on ilmapallojen määrää vastaava numeromerkki. Toisessa tehtävämuodossa lapsi näkee numeromerkin ja kalaryhmiä (3kpl). Lapsi valitsee kalaryhmän, jonka määrä vastaa annettua numeromerkkiä.
Kontrollit (PP): Kynä-paperi -harjoittelu tietokonepelistä tulostetuilla tehtävillä. Opettaja antaa vastaavan palautteen kuin tietokone sitä pelaaville lapsille.
Harjoittelun kesto 21 viikkoa, jonka aikana 15 sessiota x 35 min.
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Testi 1) Tietokonetehtävä, jossa ruudulle ilmestyy 1-10 objektia. Kuinka monta? --> a) Käyttääkö yksi-yhteen -vastaavuus strategiaa ratkaisussaan? b) Käyttääkö ryhmittelyyn perustuvaa strategiaa? c) Käyttääkö laskea kaikki -strategiaa?
Testi 2) 20 elementin testi (samat kolme osaa kuin kohdassa 1, mutta nyt testattiin taitojen siirtymistä lukualueelle 1-20)
Testi 3) Puulaatikko -testi (puisissa laatikoissa 1-10 esinettä) Kysymyksinä: Voitko ojentaa sen laatikon, jossa x-määrä esineitä? TAI Missä laatikossa on x-määrä esineitä?
Tulokset
Alkumittauksessa ei tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä missään testissä.
Testi 1) Kaikissa testin osa-alueissa CA-ryhmän tulos parani tilastollisesti merkitsevästi, kun taas PP-ryhmässä ei tilastollisesti merkitsevää muutosta.
Testi 2) Kaikissa osissa CA-ryhmän parannus til. merkitsevä. PP-ryhmässä ei edelleenkään missään osassa til. merk. muutosta.
Testi 3) CA -ryhmän parannus til. merkitsevä. PP-ryhmä heikensi tulostaan, mutta muutos ei til. merkitsevä.
Muuta


sivun alkuun