Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Varhaiset matemaattiset taidot

Varhaiset matemaattiset taidot

Tässä kuvattujen tutkimusten kohteina ovat olleet varhaiset matemaattiset taidot. Näitä ovat esimerkiksi suuntien hallitseminen, luokittelu, vertailu ja sarjoittaminen, numeerinen muisti sekä ymmärrys lukujen ominaisuuksista. Myös lukumäärän laskeminen luetaan varhaiseksi taidoksi. Tutkimuslapset ovat usein esikouluikäisiä.

Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-10

Ortega-Tudela, J. M. & Gómez-Ariza, C. J. 2006. Computer-Assisted Teaching and Mathematical Learning in Down Syndrome Children. Journal of Computer Assisted Learning, Vol 22, 298-307.

Lue lisää...

Esikoululaisten taitojen kehittäminen videopelien avulla

Din, F.S. & Calao, J. 2001. The Effects of Playing Educational Video Games on Kindergarten Achievement. Child Study Journal, Vol 31, No 2, 95-102.

Lue lisää...

2-5 -vuotiaiden luku- ja laskutaidon harjoittaminen

Shute, R. & Miksad, J. 1997. Computer-assisted instruction and cognitive development in preschoolers. Child Study Journal, Vol 27, No 3, 237-253.

Lue lisää...

Varhaisten matemaattisten taitojen ja metakognition kehittäminen

Howard, J. R., Watson, J. A., Brinkley, V. M. & Ingels-Young, G. 1994. Comprehension monitoring, stylistic differences, pre-math knowledge, and transfer: A comprehensive pre-math/spatial development computer-assisted instruction (CAI) and LOGO curriculum designed to test their effects. Journal of Educational Computing Research, Vol 11, No 2, 91-105.

Lue lisää...

Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-20

McCollister, T. S., Burts, D. C., Wright, V. L. & Hildreth, G. J. 1986. Effects of Computer-Assisted Instruction and Teacher-assisted Instruction on Arithmetic Task Achievement Scores of Kindergarten Children. Journal of Educational Research, 80 (2) 121-125.

Lue lisää...

sivun alkuun