Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Suomenkieliset ohjelmat

Suomenkieliset ohjelmat

Täältä löydät tietoa matematiikan harjoitteluun kehitetyistä tietokoneohjelmista. Niiden tavoitteena on kehittää lapsen matemaattisia taitoja, kuten lukujonotaitoja, lukumäärän laskemista sekä yhteen- ja vähennyslaskutaitoja.

LukiMat-palvelun tietokoneohjelmat

Numerorata

Tietokonepeli, joka on tarkoitettu esiopetusikäisille lapsille. Pelillä pyritään vahvistamaan matemaattisia perustaitoja vertaamalla kahta lukumäärää lukualueella 1-10. Pelaaminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Ekapeli-Matikkaa

Ekapeli-Matikka on tietokonepeli, joka on tarkoitettu  ensisijaisesti niille esi- ja alkuopetusikäisille lapsille, joille matematiikan oppiminen on haasteellista. Ekapeli-Matikka harjoittaa yksi-yhteen vastaavuutta, vertailua, järjestämistä, lukusanan, -määrän ja numerosymbolin vastaavuutta sekä lukujono- ja yhteenlaskutaitoja. Ekapeli-Matikkaa voi käyttää joko rekisteröitynä käyttäjänä, tai ilman rekisteröitymistä.

Neure

Oppimisympäristö, josta löytyy arviointi- sekä harjoitustehtäviä ensisijaisesti 1.-4. luokkalaisille lapsille. Neure sisältää tehtäviä matematiikan taitojen arviointiin ja harjoitteluun sekä lukemisen taitojen harjoitteluun. NeureExpress mahdollistaa helpon ja nopean pääsyn yksittäisiin matematiikan harjoitteisiin. Neure-ympäristöön rekisteröityminen (ilmainen!) mahdollistaa kunkin oppilaan yksilöimisen ja näin esimerkiksi arviointehtävien tekemisen ja tulosten tarkastelun. Myös kaikki harjoitteet tulevat näin saataville.

Lisää tietoa LukiMat-palvelun tietokoneohjelmista löydät täältä.

Muita tietokoneohjelmia

Alla esitellyt ohjelmat ovat maksullisia, eikä niitä saa tämän palvelun kautta.

Esi- ja alkuopetukseen

123 Matematiikka

 • esi- alku- ja erityisopetukseen
 • alkeismatematiikkaa, yhteen- ja vähennyslaskuja

Numeroleikki

 • 4-7-vuotiaille
 • Lukumäärät ja alkeisaritmetiikka
 • Luvut 1-9

Studio 4

 • 3-7-vuotiaille, kuntoutukseen siitä ylöspäin
 • visuaalinen hahmottaminen
 • lukumäärien ymmärtäminen
 • silmän ja käden yhteistyö

Opi lisää laskemista ja kellonaikoja

 • Matematiikan alkeet
 • Kellonajat

Matematiikan linna

 • esi- ja alkuopetusikäisille lapsille
 • lukukäsite
 • lukujonotaitoja, lukujen vertailua,
 • yhteen- ja vähennyslaskuja eri lukualueilla,
 • geometriaa, mittaamista (mm. kello ja rahat
 • sanallisia- ja ongelmatehtäviä

Alkupolku Matematiikka 1

Alkupolku Matematiikkaa 2: Matikkaralli

Jussi Jänö – Suuri Säihkyjahti

 • Helpot laskutoimitukset
 • Vertaaminen
 • Värit ja muodot
 • Ongelmanratkaisua

Jussi Jänö - Seikkailu ilmapallolassa

 • Laskemista
 • Lukuja ja kirjaimia
 • Värejä ja muotoja
 • Mittaamista

 

Jussi Jänö - Pilvimaan mysteeri

 • Laskemista
 • Rahojen käyttämistä
 • Ongelmanratkaisua

Yhdestä sataan

 • 5-9-vuotiaille
 • Yhteen- ja vähennyslaskut (1-100)

Quanta

 • Rahalaskuja
 • Määrien hahmottaminen ja laskeminen

Myös alakoulun myöhemmille luokille

Matikkavisa 1

 • Luokille 1-6, kaikille oppilaille
 • ala-asteen matematiikan opetuksen pääasiat
 • nopea päässälaskutaito

Matikkavisa 2

 • 3-9 –luokille, kertaukseen esim. ammatillisessa jatko-opetuksessa
 • käytännönläheinen soveltaminen
 • Rahaan liittyvät laskut

HoPe. Hopeisen pöllön etsintä salaisten lukujen valtakunnassa

 • 4. -6. –luokkalaiset
 • sanalliset tehtävät

Multi

 • Kerto- ja jakolaskun perusteet

Kolme Iloista Matemaatikkoa

 • alakoulu
 • peruslaskutoimituksia
 • geometriaa
 • prosenttilaskuja
 • murtolukuja
 • yksikkömuunnoksia
 • soveltavia tehtäviä, ongelmia
 • päässälaskuja

Moppi Matikkakuningas

esiopetuksesta 6.luokalle asti, ohjelmasta on olemassa kaikille luokka-asteille omat versiot, ja myös versio, jossa on kaikkien luokkien tehtävät.

sivun alkuun