Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Varhaiset matemaattiset taidot Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-20

Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-20

McCollister, T. S., Burts, D. C., Wright, V. L. & Hildreth, G. J. 1986. Effects of Computer-Assisted Instruction and Teacher-assisted Instruction on Arithmetic Task Achievement Scores of Kindergarten Children. Journal of Educational Research, 80 (2) 121-125.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli etsiä todisteita sille, että tietokoneavusteisen harjoittelun vaikutukset eivät ole tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin opettajajohtoisen harjoittelun vaikutukset.
Tutkimusasetelma Alkumittaus (jako kolmeen tasoryhmään: 1-3, joista 1 heikoin) (tasoryhmät 1 ja 2 yhdistetään ja jaetaan uudelleen satunnaisesti kahteen ryhmään, tasoryhmä 3 jaetaan satunnaisesti näihin em. kahteen ryhmään) - Harjoittelu (tietokoneella 28 lasta ja opettajan kanssa 25 lasta) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 53
Osallistujien ikä esikoululaisia
Osallistujien kuvaus 2/3 alhainen ja 1/3 keskitasoinen sosio-ekonominen tausta
Käytetty ohjelma Tietokoneohjelma: How many squares? (Kuinka monta neliötä?) Opettajajohtoinen: Milton Bradley's Flannelboard Cut-Outs ja Flannelboard Numbers
Ohjelman kuvaus Tietokone: Ruudulle ilmestyy neliöitä. Lapsen tehtävänä on laskea, montako niitä on ja kirjoittaa oikea vastaus näppäimistöllä. Kaksi lukualuetta; 1-10 ja 11-20.
Opettaja: Harjoituksia lisämateriaaleilla (puita, lippuja, tähtiä, eläimiä ym.) Lapsen tehtävänä on laskea esineiden määriä ja yhdistää niihin niitä vastaava numerokortti (symboli). Harjoittelua myös toisinpäin eli lapsi laittaa numerosymbolia vastaavan määrän esineitä esille.
Harjoittelun kesto Molemmissa harjoittelumuodoissa 10 päivää / lapsi, 2-3 hengen ryhmissä. Jos ryhmässä 2 lasta, sessio kesti 10 min., jos 3 lasta niin 15 min. Tietokoneryhmässä jokainen lapsista toimi vuorotellen 5 minuuttia kirjurina, joka näppäili vastauksen. Yhdessä mahdollisuus miettiä vastausta.
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Lukumäärän laskeminen (Lapselle esitetään kortteja, joissa lukumääriä alueelta 1-20. Lapsi laskee määrän ja sanoo sen ääneen. Jokainen lukumäärä 1-20 esitetään kerran.) Lukujen tunnistaminen (Lapselle esitetään numerokortteja, joissa numerosymboli alueelta 1-20. Lapsen tehtävänä tunnistaa luku ja sanoa se ääneen. Jokainen symboli 1-20 esitetään kerran.) Molemmissa tehtävissä kortit esitetään satunnaisessa järjestyksessä.
Tulokset
Lukujen tunnistamisessa tilastollisesti merkitsevä ero tietokoneryhmän eduksi. Lukumäärän laskemisessa ei til. merk. eroa. Molemmat ryhmät parantavat alkumittauksesta loppumittaukseen ja ero on til. merkitsevä. Tasoryhmä 1 (heikoin) hyötyy enemmän opettajajohtoisesta harjoittelusta kuin tietokoneesta. Vastaavasti tasoryhmät 2 ja 3 hyötyvät enemmän tietokoneharjoittelusta.
Muuta


sivun alkuun