Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Oppimisen tuen toteutus

Oppimisen tuen toteutus

Tässä osiossa kuvataan aluksi erilaisia opetusryhmiä: yleisopetuksen ryhmiä, yleis- ja erityisopetuksen pienryhmiä sekä yksilöpetusta. Lisäksi tuodaan esille tuen suunnittelun ja toteutuksen perusasioita, jotka vaikuttavat opetuksen laatuun. Lopuksi käsitellään tuen arviointia.

Erilaiset opetusryhmät

Tässä esitellään oppilasmäärältään erilaisia oppimisryhmiä: yleisopetuksen ryhmä, pienryhmä ja yksilöopetus. Ne tuovat opetuksen tukitoimien järjestämiseen erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää...

Tuen suunnittelu ja toteutus

Tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää ottaa huomioon monenlaisia asioita. Tässä kuvataan sellaisia yleisiä asioita, jotka ovat tärkeitä kaikissa tuen muodoissa ja jotka erityisesti suunnittelevan opettajan on hyvä muistaa. Aihepiirejä on kolme: emotionaalinen tuki, organisointi sekä sisällöllinen ja opetuksellinen tuki. Esiteltävät näkökulmat ja esimerkit voivat tuntua monesta opettajasta varsin tutuilta. Aihepiirit vaikuttavat myös opetuksen laatuun (katso laadun arvioinnista tarkemmin esim. Pianta, La Paro & Hamre: CLASS Classroom assessment scoring system).

Lue lisää...

Tuen toteuttamisen arviointi ja palaute

Arvioinnilla on keskeinen merkitys kahdessa vaiheessa: silloin kun halutaan tunnistaa lisätukea tarvitsevat lapset ja silloin kun tarkastellaan annetun tuen vaikutuksia. Lapselle annettavan palautteen tulisi tehtävän suorittamisen sijasta koskea oppimista ja koko oppimisprosessia.

Lue lisää...

sivun alkuun