Tutkimustietoa

Tässä osassa esitellään aikaisemmin tehtyjä tietokoneavusteisia interventiotutkimuksia. Interventio tarkoittaa tehostettua taidon harjoittelua. Esiteltävät tutkimukset soveltuvat aiheeltaan ja tutkimusjoukoltaan Lukimat -palveluun. Tutkimukset on jaoteltu aiheen mukaan alaotsikoiden alle. Jokaisen esiteltävän tutkimuksen keskeiset tiedot on koottu omaan taulukkoon. Alkuperäisten artikkeleiden julkaisutiedot löytyvät kunkin tutkimuksen yhteydestä ja Kirjallisuus -osasta.

Varhaiset matemaattiset taidot

Tässä kuvattujen tutkimusten kohteina ovat olleet varhaiset matemaattiset taidot. Näitä ovat esimerkiksi suuntien hallitseminen, luokittelu, vertailu ja sarjoittaminen, numeerinen muisti sekä ymmärrys lukujen ominaisuuksista. Myös lukumäärän laskeminen luetaan varhaiseksi taidoksi. Tutkimuslapset ovat usein esikouluikäisiä.

Lue lisää...

Aritmetiikka

Aritmetiikkaan keskittyvissä interventiotutkimuksissa harjaannutetaan yhteen- ja vähennyslaskutaitoja.

Lue lisää...

Rahan laskeminen

Vaikka rahan laskemisessa tarvitaan perustavia aritmetiikan taitoja, tässä se erotetaan omaksi osa-alueekseen.

Lue lisää...

Sanallinen ongelmanratkaisu

Tässä osiossa esiteltävien interventiotutkimusten tavoitteena on ollut sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen.

Lue lisää...

Yleiset matemaattiset taidot

Tähän osaan on koottu tutkimuksia, joissa ei keskitytä mihinkään tiettyyn matemaattiseen taitoalueeseen. Tutkimuksissa on usein mitattu erilaisia taitoja tai puhutaan yleisesti matemaattisesta osaamisesta.

Lue lisää...

Numerorata -tutkimukset

Aikaisemmat Numerorata -tutkimukset on koottu omaksi ryhmäkseen.

Lue lisää...

sivun alkuun