Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Keinoja taitojen tukemiseen

Keinoja taitojen tukemiseen

Matemaattisten taitojen tukemisen jäsentämisessä käytetään tietopalvelua varten kehitettyä neljän taitoryppään mallia. Tässä vaiheessa tukemiskeinoja esitellään kolmeen taitoon: laskemisen taitoon (numerosymbolien hallinta, lukujonon luetteleminen, lukumäärän laskeminen), aritmeettisiin perustaitoihin (yhteen- ja vähennyslaskutaito) sekä matemaattisten suhteiden ymmärtämiseen (paikka-arvo ja kymmenjärjestelmä).

Laskemisen taidot

Tässä esitellään keinoja numerosymbolien hallinnan, lukujonojen luettelemisen sekä lukumäärän laskemisen tukemiseen.

Lue lisää...

Aritmeettiset perustaidot

Yhteen- ja vähennyslaskun perustaitoja voidaan opettaa monella tapaa. Tässä esitetään malli siitä, kuinka laskustrategioiden opettaminen voisi edetä, kun lapsen on vaikea oppia yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20.

Lue lisää...

Matemaattisten suhteiden ymmärtäminen

Matemaattisten suhteiden ymmärtäminen käsittää alkuopetuksessa muun muassa paikka-arvon ja kymmenjärjestelmän hallinnan.

Lue lisää...

sivun alkuun