Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot

Yleiset matemaattiset taidot

Tähän osaan on koottu tutkimuksia, joissa ei keskitytä mihinkään tiettyyn matemaattiseen taitoalueeseen. Tutkimuksissa on usein mitattu erilaisia taitoja tai puhutaan yleisesti matemaattisesta osaamisesta.

Onko yksin tai ryhmässä pelaamisella merkitystä taitojen kehittymiselle?

Ke, F. & Grabowski, B. 2007. Gameplaying for Maths Learning: Cooperative or Not? British Journal of Educational Technology, Vol 38, No 2, 249-259.

Lue lisää...

The Math Blaster -pelin vaikutukset tarkkaavuuteen ja matematiikan pulmiin

Mautone, J. A., DuPaul, G. J. & Jitendra, A. K. 2005. The Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematics Performance and Classroom Behavior of Children With ADHD. Journal of Attention Disorders, Vol 9, No 1, 301-312.

Lue lisää...

Sokeiden ja heikkonäköisten matemaattisten taitojen kehittäminen Theo & Seth -ohjelmalla

Sánchez, J. & Sáenz, M. 2005. Developing Mathematics Skills through Audio Interfaces. Proceedings of 11th International Conference on Human-Computer Interaction, Las Vegas. July 22-27.

Lue lisää...

Auditiivisen ja visuaalisen muistin sekä matemaattisten taitojen kehittäminen Audio Math -ohjelmalla

Sánchez, J. H. & Flores, H. E. 2004. Audio Math: blind children learning mathematics through audio. Proceedings of 5th International Conference Disability, Virtual Reality and Associated Technologies. (http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2004/index.htm#abstracts-section-iii).

Lue lisää...

Kuinka itsesäätelystrategioita tukemalla voidaan vaikuttaa riski-lasten matematiikkaan?

Elliot, A. & Hall, N. 1997. The Impact of Self-Regulatory Teaching Strategies on "At-Risk" Preschoolers' Mathematical Learning in a Computer-Mediated Environment. Journal of Computing in Childhood Education, Vol 8, No 2/3, 187-198.

Lue lisää...

Logo -ohjelmointiympäristön ja tietokoneavusteisen opetuksen vaikutukset kognitiivisiin taitoihin ja luovuuteen

Clements, D. H. 1986. Effects of Logo and CAI Environments on Cognition and Creativity. Journal of Educational Psychology, Vol 78, No 4, 309-318.

Lue lisää...

Tietokoneavusteisen ja opettajajohtoisen harjoittelun vaikutusten vertaaminen

Trifiletti, J. J. , Frith, G. H. & Armstrong, S. 1984. Microcomputers versus Resource Rooms for LD Students: A Preliminary Investigation of the Effects on Math Skills. Learning Disability Quarterly, Vol 7, No 1, 69-76.

Lue lisää...

sivun alkuun