Sijainti: Pääsivu

Muuttunut sisältö

Kaikki uusimmat muutokset, uusin ensimmäisenä.
Sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen erilaisilla menetelmillä tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Stellingwerf, B., P. & Van Lieshout, E., C.D.M. 1999. Manipulatives and number sentences in computer aided arithmetic word problem solving. Instructional Science No 27, s.459-476.
Aritmetiikka, matemaattinen itsetunto ja koulutyytyväisyys tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Mevarech, Z. R. & Rich, Y. 1985. Effects of Computer-Assisted Mathematics Instruction on Disadvantaged Pupils' Cognitive and Affective Development. Journal of Educational Research, Vol 79, No 1, 5-11.
Ketkä hyötyvät eniten aritmeettisesta drillausharjoittelusta? tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Hativa, N. & Shorer, D. 1989. Sosioeconomic Status, Aptitude and Gender Differences in CAI Gains of Arithmetic. Journal of Educational Research, Vol 83, No 1, 11-21.
Skills Arenaa pelaamalla paremmaksi yhteen- ja vähennyslaskijaksi tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Shin, N., Norris, C. & Soloway, E. 2006. Effects of Handheld Games on Students Learning in Mathematics. Proceedings of the 7th International Conference on Learning Sciences. Indiana University, Bloomington IN, June 27 -July 1.
Yhteen- ja vähennyslaskutaitojen harjoittelu FLASH-ohjelmilla tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlet, C. L., Powell, S. R., Capizzi, A. M. & Seethaler, P.M. 2006. The Effects of Computer-Assisted Instruction on Number Combination Skill in At-Risk First Graders. Journal of Learning Disabilities, Vol 39, No 5, 467-475.
Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-20 tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
McCollister, T. S., Burts, D. C., Wright, V. L. & Hildreth, G. J. 1986. Effects of Computer-Assisted Instruction and Teacher-assisted Instruction on Arithmetic Task Achievement Scores of Kindergarten Children. Journal of Educational Research, 80 (2) 121-125.
2-5 -vuotiaiden luku- ja laskutaidon harjoittaminen tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Shute, R. & Miksad, J. 1997. Computer-assisted instruction and cognitive development in preschoolers. Child Study Journal, Vol 27, No 3, 237-253.
Esikoululaisten taitojen kehittäminen videopelien avulla tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Din, F.S. & Calao, J. 2001. The Effects of Playing Educational Video Games on Kindergarten Achievement. Child Study Journal, Vol 31, No 2, 95-102.
Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-10 tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.51
Ortega-Tudela, J. M. & Gómez-Ariza, C. J. 2006. Computer-Assisted Teaching and Mathematical Learning in Down Syndrome Children. Journal of Computer Assisted Learning, Vol 22, 298-307.
Lehdistötiedotteet tehnyt Kristiina, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.49
LukiMat lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet tehnyt Kristiina, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.49
LukiMat lehdistötiedotteet
Image Tervetuloa! tehnyt Ville Mönkkönen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.42
 
Image Tervetuloa! tehnyt Ville Mönkkönen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.42
 
Image Ekapelin Logo tehnyt Ville Mönkkönen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.42
 
Tutkimustietoa tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.33
Tässä osassa esitellään aikaisemmin tehtyjä tietokoneavusteisia interventiotutkimuksia. Interventio tarkoittaa tehostettua taidon harjoittelua. Esiteltävät tutkimukset soveltuvat aiheeltaan ja tutkimusjoukoltaan Lukimat -palveluun. Tutkimukset on jaoteltu aiheen mukaan alaotsikoiden alle. Jokaisen esiteltävän tutkimuksen keskeiset tiedot on koottu omaan taulukkoon. Alkuperäisten artikkeleiden julkaisutiedot löytyvät kunkin tutkimuksen yhteydestä ja Kirjallisuus -osasta.
Yleiset matemaattiset taidot tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.28
Tähän osaan on koottu tutkimuksia, joissa ei keskitytä mihinkään tiettyyn matemaattiseen taitoalueeseen. Tutkimuksissa on usein mitattu erilaisia taitoja tai puhutaan yleisesti matemaattisesta osaamisesta.
Sanallinen ongelmanratkaisu tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.28
Tässä osiossa esiteltävien interventiotutkimusten tavoitteena on ollut sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen.
Rahan laskeminen tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.28
Vaikka rahan laskemisessa tarvitaan perustavia aritmetiikan taitoja, tässä se erotetaan omaksi osa-alueekseen.
Aritmetiikka tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.28
Aritmetiikkaan keskittyvissä interventiotutkimuksissa harjaannutetaan yhteen- ja vähennyslaskutaitoja.
Varhaiset matemaattiset taidot tehnyt jsalminen, viimeksi päivitetty: torstai 08. marraskuuta 2007, 10.28
Tässä kuvattujen tutkimusten kohteina ovat olleet varhaiset matemaattiset taidot. Näitä ovat esimerkiksi suuntien hallitseminen, luokittelu, vertailu ja sarjoittaminen, numeerinen muisti sekä ymmärrys lukujen ominaisuuksista. Myös lukumäärän laskeminen luetaan varhaiseksi taidoksi. Tutkimuslapset ovat usein esikouluikäisiä.
 
sivun alkuun