Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Sanallinen ongelmanratkaisu Sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen erilaisilla menetelmillä

Sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen erilaisilla menetelmillä

Stellingwerf, B., P. & Van Lieshout, E., C.D.M. 1999. Manipulatives and number sentences in computer aided arithmetic word problem solving. Instructional Science No 27, s.459-476.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli saada lisätietoa menetelmistä, joista on hyötyä oppimisvaikeutisten sanalliseen ongelmanratkaisuun.
Tutkimusasetelma Alkumittaus (jonka perusteella lapset 5 ryhmään satunnaisesti):
NUM=täydentävät vain avoimia tai suljettuja yhtälöitä
MAN=muodostavat ongelmasta vain konkreettisen mallin tietokoneohjelman työkaluilla
COM=täydentävät yhtälöitä JA tekevät konkreettisen mallin
ATC=antavat vain vastauksen tyhjään ruutuun
CTR=kontrollit eivät harjoitelleet lainkaan tietokoneella
- Opastus (yhden session yksilöllinen ohjaus tietokoneohjelmaan) - Harjoittelu - Loppumittaus
Osallistujien määrä 122
Osallistujien ikä keskimäärin 11,3 vuotta
Osallistujien kuvaus oppimisvaikeutisia, lievästi kehitysvammaisia
Käytetty ohjelma Sanallisten ongelmien ratkaiseminen tietokoneella (ei nimeä)
Ohjelman kuvaus Aluksi esitettiin muutos- ja yhdistelytehtäviä, myöhemmin myös vertailu- ja tasaamistehtäviä, joissa kaikissa ratkaisuun pääsi yhteen- tai vähennyslaskulla.
Harjoittelun kesto 12 sessiota, max.30min. / sessio
Käytetyt mittarit
Alkumittaus: Sanalliset ongelmat (38 tehtävää), Laskulausekkeiden täydentäminen (48 tehtävää),  Raven SPM (ei-kielellinen älykkyys, 60 tehtävää), Dutch (standardoitu teknisen lukutaidon testi, 3 korttia 150, 150 ja 120 sanaa: 1 minuutti aikaa lukea sanoja ääneen / kortti)
Loppumittaus:
1) (interventioryhmille) 19 sanallista ongelmatehtävää tietokoneella (vastaus lausekkeena tai lukuna)
2) (interventioryhmille) 19 sanallista tehtävää (ohjelman tarjoamien apuvälineiden käyttö mahdollista)
3) (kaikille) 19 sanallista tehtävää (kynä-paperi -testinä luokkatilassa)
Tulokset
NUM-ryhmä hyötyi tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin muut. Hyvät oppilaat hyötyivät NUM ja COM -ryhmissä enemmän kuin ATC ja MAN -ryhmissä ja NUM enemmän kuin COM. Kaikki tietokoneella harjoitelleet ryhmät  yhdistettynä til. merk. enemmän parannusta kuin kontrolleilla (KTR). Tarkennettuna NUM ja COM yhdessä til. merk. parempia kuin KTR. MAN ja ATC yhdessä eivät eroa kontrolleista. Yleinen johtopäätös, että pelkkä vastaus on helpompi antaa kuin koko lauseke.
Muuta


sivun alkuun