Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Aritmetiikka Yhteen- ja vähennyslaskutaitojen harjoittelu FLASH-ohjelmilla

Yhteen- ja vähennyslaskutaitojen harjoittelu FLASH-ohjelmilla

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlet, C. L., Powell, S. R., Capizzi, A. M. & Seethaler, P.M. 2006. The Effects of Computer-Assisted Instruction on Number Combination Skill in At-Risk First Graders. Journal of Learning Disabilities, Vol 39, No 5, 467-475.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli arvioida tietokoneavusteisen opetuksen tehoa perusaritmetiikan taitojen kehittäjänä.
Tutkimusasetelma Alkumittaus (joukko satunnaisesti kahteen ryhmään) - Harjoittelu (16 lasta harjoittelivat matematiikkaa ja 17 lukemista) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 33
Osallistujien ikä 1 lk
Osallistujien kuvaus heikkoja matematiikassa ja lukemisessa
Käytetty ohjelma Matematiikka (FLASH) ja Lukeminen (FLASH)
Ohjelman kuvaus Matematiikan ohjelmassa esitetään yhteen- ja vähennyslaskuyhtälöitä, joiden summa ja erotus vaihtelee välillä 0-18. Lapsi kirjoittaa yhtälön uudelleen työmuistista, kun se katoaa ruudulta. Esitysaika adaptoituu lapsen onnistumisen mukaan.
Lukemisessa ruudulle ilmestyy joku 200:sta ikätason yleisimmästä sanasta. Sana katoaa hetken kuluttua ja lapsen tulee kirjoittaa se työmuistinsa avulla ruudulle.
Harjoittelun kesto 50 x 10 min. (18 viikkoa) Sessioita matematiikassa km. 46,44 ja lukemisessa 45,53 kappaletta.
Käytetyt mittarit
Alkumittaus: Nopea kirjaimen nimeäminen (52 kirjainta satunnaisessa järjestyksessä, sis. kaikki 26 kirjainta, lapsella 1 minuutti aikaa nimetä, käytettiin kontrollitehtävänä mitattaessa ryhmien lähtötasoa)

Alku- ja loppumittaus: Yhteen- ja vähennyslaskun sujuvuus (molempia 24 tehtävää, joissa summa ja erotus välillä 0-18, molemmissa osissa 1 minuutti aikaa kirjoittaa vastauksia), Sanalliset ongelmat (14 tehtävää, joissa summa ja erotus alueella 0-9, 30 sekuntia aikaa vastata, kun testaaja on lukenut ongelman), WRMT-R sanan tunnistaminen (100 sanaa ääneen, lopetus 6 virheen jälkeen)

Loppumittauksessa lisäksi: Tavutustehtävä (testaaja lukee tavutettavan sanan eri yhteyksissä, lapsi tavuttaa sen lopuksi paperille), Harris-Jacobson (1972) tavutustesti, Lukemisen sujuvuus (montako sanaa ehtii lukea ääneen minuutissa)
Tulokset
Lukemisryhmä Tavutustehtävissä ja Harris-Jacobsonin testissä tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin Matematiikka -ryhmä. Yhteenlaskun sujuvuuden kehitys  Matematiikka -ryhmässä til. merk. parempi kuin Lukemisryhmässä. Vähennyslaskuissa ja sanallisissa ongelmissa molemmat ryhmät paransivat, mutta tulos ei til. merkitsevä.
Muuta
Koska yksittäisen tehtävän esitysaika oli adaptoituva ja sessio rajattu 10 minuuttiin, ohjelma ehti esittää nopeammille lapsille enemmän yhtälöitä tai sanoja.

sivun alkuun