Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Aritmetiikka Ketkä hyötyvät eniten aritmeettisesta drillausharjoittelusta?

Ketkä hyötyvät eniten aritmeettisesta drillausharjoittelusta?

Hativa, N. & Shorer, D. 1989. Sosioeconomic Status, Aptitude and Gender Differences in CAI Gains of Arithmetic. Journal of Educational Research, Vol 83, No 1, 11-21.

Tutkimustavoite
Tarkoituksena verrata tietokoneavusteisen harjoittelun tehokkuutta hyvien ja heikkojen oppilaiden suhteen sekä luokka-asteen ja sukupuolen suhteen.
Tutkimusasetelma Alkumittaus 3 viikkoa koulun aloituksesta (tasoryhmät) - Harjoittelu (lukuvuosittain) - Loppumittaus lukukauden lopussa (9kk kuluttua)
Osallistujien määrä 211
Osallistujien ikä 2.-6. lk.
Osallistujien kuvaus 99 lapsista heikkoja, 112 hyviä
Käytetty ohjelma TOAM
Ohjelman kuvaus Aritmetiikan drillausharjoittelua
Harjoittelun kesto 3 x viikossa / lukuvuosi, tutkimusraportissa mukana usean lukuvuoden tuloksia
Käytetyt mittarit
Alkumittaus: 12 x 10 min arviointitehtäviä, Loppumittaus: TOAM -ohjelmasta tulostettavissa raportti, jossa tietoa jokaisen oppilaan tasosta. Ohjelma mittaa lukujen ymmärtämistä, yhteen- ja vähennyskaskua, allekkain laskua, yhtälöitä, mittaamista, kertolaskua, sanallisia ongelmia, kertolaskua allekkain sekä jakolaskua.
Tulokset
Toisen luokan tuloksia ei raportoitu. Lapset joiden sosioekonominen tausta korkeampi hyötyivät TOAMista tilastollisesti merkitsevästi eniten. Ylemmällä luokka-asteella hyvät oppilaat hyötyvät, heikot eivät hyödy. Ylipäätään hyvät hyötyvät til. merkitsevästi enemmän kuin heikot. Pojat hyötyivät til. merkitsevästi enemmän kuin tytöt.
Muuta
Tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää mukana.

sivun alkuun