Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Aritmetiikka Skills Arenaa pelaamalla paremmaksi yhteen- ja vähennyslaskijaksi

Skills Arenaa pelaamalla paremmaksi yhteen- ja vähennyslaskijaksi

Shin, N., Norris, C. & Soloway, E. 2006. Effects of Handheld Games on Students Learning in Mathematics. Proceedings of the 7th International Conference on Learning Sciences. Indiana University, Bloomington IN, June 27 -July 1.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli selvittää, millaiset oppilaan ominaisuudet korreloivat matematiikan oppimista peliympäristössä (asenne matematiikkaa tai peliä kohtaan, pelimenestys, sukupuoli tai etninen tausta). Lisäksi tutkittiin, vaikuttaako peli eri sukupuoliin tai heikkoihin lapsiin eri tavalla.
Tutkimusasetelma Interventioryhmien jako luokkien perusteella. Alkumittaus - 10 päivän harjoittelu - 5 viikon harjoittelu - Välimittaus - 13 viikon harjoittelu - Loppumittaus
Osallistujien määrä 46 (lapset kolmelta luokalta 17(GB), 20(CG) ja 9(KTR))
Osallistujien ikä 2. lk.
Osallistujien kuvaus Lapset tavallisista yleisopetusryhmistä, sosio-ekonomiselta taustaltaan keskiluokkaisia.
Käytetty ohjelma Skills Arena
Ohjelman kuvaus Peli oli ohjelmoitu opettamaan perusaritmetiikan taitoja; yhteen- ja vähennyslaskua. Peliä pelattiin Game Boy -pelinä, jossa lapsi saattoi valita itselleen pelihahmon ja pelitason. Nopeudessa oli mahdollisuus valita taso väliltä 1-6 ja sisällössä väliltä 1-3, joista taso 1 helpoin (esim. __+3=10), 2 vaikeampi (esim. 300+400=__ tai 260-50=__) ja 3 vaikein (esim. 245+563=__). Peli esittää tehtäviä 1, 2, 3 ja 4 numeroisilla luvuilla (7, 83, 165, 2840).
Harjoittelun kesto 10 päivää + 5 viikkoa + 13 viikkoa

GB-ryhmä: Skills Arenaa Game Boyna 10 päivää x 15min (150min) + peliä vastaavia tehtäviä 5 viikkoa (225min) + 13 viikkoa Skills Arenaa (390min)
CG-ryhmä: Skills Arenaa samoin 10 päivää + 5 viikkoa perusaritmetiikkaa pelikorteilla + 13 viikkoa Skills Arenaa (3-4x15min/vko)
KTR-ryhmä: mukaan 10 viikon kuluttua, loput 8 viikkoa pelasivat Skills Arenaa 3-4x15min/viikko
Käytetyt mittarit
Alkumittaus, Välimittaus ja Loppumittaus: Mathematic Scores and Handheld Game Scores
Osa 1: 25 yhteen- ja 25 vähennyslaskua (helpompi taso)
Osa 2: 10 yhteen- ja 10 vähennyslaskua (vaikeampi taso)
Lisäksi loppumittauksessa Asennekysely (Attitude toward math survey), jossa 23 kyllä/ei -väittämää + 8 lisäkysymystä pelin ominaisuuksista (värit, äänet yms.)

Pelidata: Pelaamisen aikana jokaisen lapsen saamat pistemäärät ja heille esitettyjen ongelmien määrä tallentuivat peliin.
Tulokset
Skills Arena pelin pisteet ja Asenne matematiikkaa kohtaan korreloivat tilastollisesti merkitsevästi Matematiikan testipisteiden suhteen. Asenteella peliä kohtaan, sukupuolella tai etnisellä ryhmällä ei ollut til. merk. yhteyttä Matematiikan testipisteisiin.
GB-ryhmä (Game Boy) paransi matematiikassa ensimmäisen 5 viikon session aikana til. merk. enemmän kuin CG-ryhmä (Pelikortit). GB:n parannus 11% ja CG:n 5%. Seuraavan 13 viikon aikana CG -ryhmän alettua pelaamaan Skills Arenaa, heidän tulokset paranivat til. merk. enemmän kuin GB-ryhmällä. GB paransi enää 1% verran, kun taas CG paransi 11%. Vastaavan suuntainen kehitys on nähtävissä, kun ryhmistä erotettiin heikkojen oppilaiden tulokset. GB:n heikot paransivat ensin 16% ja myöhemmin alle 1%:n. CG:n heikot paransivat pelikorttijaksolla 5% ja Skills Arena -pelijaksolla 12%. Erot ryhmien välillä til. merkitseviä.
Muuta
Kolmannen ryhmän (KTR) tuloksia ei voitu verrata heidän omaan lähtötasoon tai muihin ryhmiin, koska he osallistuivat vain Loppumittaukseen.

sivun alkuun