Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

 

Läs- och skrivsvårigheter är vanliga. I så gott som varje skolklass finner man barn som har läs- och skrivsvårigheter. Enligt olika uppskattningar har 10-15% av varje årskull läs- och skrivsvårigheter. Här hittar du material kring läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning av läs- och skrivsvårigheter

Definition och förekomst

Hur förutse problem med läsningen före skolåldern?

Diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter

 

Källor


Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur.

Shaywitz, S. (2005). Overcoming dyslexia. New York: Vintage Books

Stadler, E. (1998). Läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Samasta aiheesta
Läs- och skrivsvårigheter?
sivun alkuun