Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läsförståelse

Läsförståelse

En stor del av skolarbetet i den grundläggande utbildningen liksom vidare studier förutsätter att man samlar kunskap genom att läsa och därmed också besitter strategier för att förstå det man läser. Men läsning är en del av vårt liv också utanför skola och studier. Läsningen öppnar dörrar till nya världar, rekreation, och personlig utveckling genom skönlitteraturen.

Läsförståelse är inte en förmåga som alltid självfallet utvecklas automatiskt av mycket läsning och då läsaren nått en viss nivå i sin läsutveckling. Läsförståelse måste ofta undervisas explicit och läsförståelsestrategier tränas medvetet för att de ska automatiseras.

Här har vi samlat ett informationspaket om läsförståelse. Du kan läsa mer om läsförståelsestrategier och vad läsförståelse är i kapitlet Vad innebär läsförståelse? En del läsare kan inte använda läsförståelsestrategier och har därför svårt att ta till sig textens innehåll, vilket du kan läsa mer om i Svårigheter med läsförståelse. Kapitlet Kartläggning beskriver hur man kan fånga dessa svårigheter, kartlägga och följa upp elevernas förståelse. Om du vill läsa mer om hur man kan träna läsförståelse, vilket är viktigt för både svaga elever och elever med normal läsutveckling, kan du läsa kapitlet Träna läsförståelse.

sivun alkuun