Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Förutsättningar för läsning

Förutsättningar för läsning

Redan före den egentliga läsinlärningen sätter igång ska barnet förvärva och utveckla många färdigheter som lägger grunden för läsutvecklingen. I det här kapitlet kan du läsa om dessa förutsättningar för läsningen. Ibland kan man också redan tidigt misstänka kommande svårigheter i läsutvecklingen och då kan en kartläggning av förutsättningarna för läsningen vara befogad.

Såväl förutsättningar för läsningen som allmänna förutsättningar för inlärning påverkar själva läsningen. Vid misstanke om eventuella brister i dessa förutsättningar eller kommande svårigheter i läsinlärningen, är det viktigt att tidigt kartlägga och erbjuda stöd till barnet.

Förutsättningar för läsningen

 

Förutsättningar för inlärningen

  • Synminne och gestaltningsförmåga
  • Finmotorik
  • Koncentrationsförmåga och arbetsförmåga
  • Motivation
  • Samspel
  • Allmän prestationsförmåga
  • Hälsotillstånd och fysisk uthållighet
sivun alkuun