Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är vanliga. De yttrar sig som svårigheter med läsinlärningen, t.ex. svag avkodning, eller senare som en långsam läshastighet, dvs. svårigheter med läsflytet och svårigheter med läsförståelse. Läs- och skrivsvårigheter kan också innebära svårigheter med stavning och skrivning. I så gott som varje skolklass finner man barn med dessa svårigheter. Enligt olika uppskattningar har 10-15% av varje årskull läs- och skrivsvårigheter.

Kapitlet Vad innebär läs- och skrivsvårigheter? beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi liksom eventuella orsaker till dessa. Det är viktigt att hitta eleverna med svårigheter i ett tidigt skede och därför presenterar vi i kapitlet Kartläggning några tecken på svårigheter samt beskriver hur läs- och skrivsvårigheter kan utredas.

sivun alkuun