Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läsflyt

Läsflyt

Flyt i läsningen innebär att läsaren kan läsa en text högt med automatiserad avkodning, i lämplig takt och med både inlevelse och förståelse. Automatiseringens utveckling medför att läsaren småningom kan överföra krafter på att förstå och ta till sig innehållet i texten, istället för att avkoda enskilda ord. Härmed är också läsflytet nära kopplat till läsförståelsen. Att uppnå läsflyt förutsätter att väldigt många processer fungerar samtidigt i hjärnan då man läser. Forskning visar att svårigheter i läsflyt kan kopplas till benämning och fonologisk medvetenhet.

Mer om vad läsflyt går ut på kan du läsa i kapitlet Vad innebär läsflyt? Under rubriken Svårigheter med läsflyt presenteras bl.a. kopplingen mellan benämning och läsflyt, liksom även flytets koppling till förståelsen. Mer om hur man kan fånga upp och följa upp svårigheter med läsflyt hittar du i kapitlet Kartläggning, och tips på hur läsflytet kan tränas och utvecklas återfinns i kapitlet Träna läsflyt.

sivun alkuun