Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läs- och skrivsvårigheter Hur förutse problem med läsningen före skolåldern?

Hur förutse problem med läsningen före skolåldern?

Förutsättningar för läsning


Redan i lekåldern kan man kartlägga de förmågor som förutsätts för en god läsutveckling. Då barnen är 4-5-år gamla kan man i stora drag förutse hur deras läsinlärning kommer att se ut. En god fonologisk medvetenhet, god bokstavskännedom, ett gott korttidsminne, gott ordförråd och en god benämningshastighet förutspår en god läsutveckling. Om dessa förutsättningar utvecklats mycket långsammare än hos jämnåriga barn kan det vara ett tecken på läs- och skrivsvårigheter. Om någon i barnets släkt, till exempel mamma, pappa eller syskon har läs- och skrivsvårigheter finns det en större sannolikhet att barnet får läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att känna till om läs- och skrivsvårigheter förekommer i släkten så att man kan följa upp och stöda barnet i förmågorna som ligger som grund för läsning.

Spel-Ett


Spel-Ett är ett datorspel som tränar läsfärdigheten. Spel-Ett passar bra för förskolebarn och är därmed ett bra hjälpmedel för att förebygga läs- och skrivsvårigheter.

 

SpelEtt_logo

Samasta aiheesta
Spel-Ett
sivun alkuun