Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Stödformer

Stödformer

 

I den här delen kan du hitta information om hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter samt information om olika stödformer och övningar.

 

Tidig identifikation av läs- och skrivsvårigheter

 

Läs- och skrivsvårigheter inverkar ofta på skolgången, studier och arbetslivet. Därför är det speciellt viktigt att i ett tidigt skede identifiera och ta tag i dessa svårigheter. Att sätta in rätt stöd i ett tidigt skede får en viktig roll.


Stöd den fonologiska medvetenheten

Stöd benämningen

Stöd korttidsminnet 

 

 Källor

 

Lindgren, U. & Modin, L. (1996). Språkstimulera mera! Läs- och skrivförberedande övningar. Malmö: Runa förlag.

 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och kultur.

 

Magnusson, E. & Nauclér K. (1993). Bedömning av språklig medvetenhet hos förskolebarn och skolbarn. Löddeköpinge: Pedagogisk Design.

 

Rudland, J. (2007). Bristande korttidsminne hos barn. Ett träningsmaterial. Varberg: Argument förlag.

 

Svensson, A-K. (2005). Språkglädje. Språklekar i förskola och skola. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

sivun alkuun