Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Stödformer Stöd benämningen

Stöd benämningen

Öva benämning


Barn som har svårt med benämningen behöver extra träning i snabb och säker benämning. En stor del av denna träning kan ske i vardagliga situationer, eftersom de vardagliga orden är de viktigaste att kunna benämna.


Exempel på benämningsövningar

 

Ett skepp kommer lastat


Under bilresor kan man ta hela familjen med i denna lek. Den som har turen hittar på ord som hör till en viss kategori, som till exempel djur, kläder, leksaker, namn på Muminfigurer eller ord som börjar på en viss bokstav, till exempel r.

Ordförklaringsspel


Både hemma och i skolan kan man använda sig av ordförklaringsspel, till exempel Alias. Varje spelare beskriver på sin tur ord som de andra spelarna försöker gissa.

I butiken


Då man är i butiken kan man benämna saker tillsammans med barnet. Välj till exempel en kategori per butiksresa, frukter och grönsaker eller leksaksavdelningen.

Förskoleböcker, cd-rom, spel och Internet


I förskoleböcker och på cd-rom skivor som finns att köpa i bokhandeln och i butiken samt i olika spel och på Internet finns olika benämningsuppgifter att tillgå. Sådana uppgifter är till exempel kategoriseringsuppgifter och motsatsuppgifter.

Använd klara uttryck


I hemmet, daghemmet och skolan skall man använda klara och tydliga uttryck då man ger instruktioner eller berättar något viktigt. Till exempel ”Kan du hämta boken från bokhyllan?” och ”Lägg den stora röda handduken i tvättkorgen.”

Relaterade sidor: Benämning

sivun alkuun