Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Oppimisvaikeudet Näkökulmia matematiikan oppimisvaikeuksiin

Näkökulmia matematiikan oppimisvaikeuksiin

Näkökulmia matemaattisiin oppimisvaikeuksiin

Matematiikka on oppiaine, joka koostuu monista erilaisista sisällöistä. Siten on selvää, että matematiikan oppiminen edellyttää monia erilaisia taitoja, ja kuten aina, ihmiset ovat erilaisia eri taidoissaan ja kyvyissään. Täsmälleen sama ilmiö voidaan havaita matematiikan oppimisen vaikeuksissa. Eri lapsille erilaiset asiat matematiikassa ovat hankalia. Ei ole yhtä oppimisvaikeutta matematiikassa vaan laaja kirjo erilaisia ja eritasoisia taitojen ja taitopuutteiden kokonaisuuksia. Siksi on puhuttava monikossa matemaattiset oppimisvaikeudet.

Lue lisää...

Kognitiiviset selitysmallit

Kognitiiviset selitysmallit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan. Matemaattisen kognition sisäistä rakennetta kuvaavat mallit ja toisaalta matemaattisen ja muun kognition välisiä yhteyksiä selittävät mallit.

Lue lisää...

Matematiikan oppimisvaikeudet ja emotionaaliset tekijät

Oppimisvaikeuksien taustalla olevien syiden tarkastelussa on perinteisesti lähdetty liikkeelle neurokognitiivisesta näkökulmasta käsin ja oppimisvaikeuksien neuropsykologista taustaa onkin tutkittu melko paljon. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että oppimisen ongelmiin vaikuttavat myös emotionaaliset tekijät, kuten kuinka kiinnostunut oppilas on eri oppiaineista sekä millainen käsitys hänellä on omista taidoistaan ja osaamisestaan.

Lue lisää...

Matematiikan oppimisvaikeudet ja ympäristö

Pyrittäessä ymmärtämään oppimisvaikeuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä on lapsen taidoissa ja kognitiivisissa kyvyissä esiintyvien heikkouksien lisäksi otettava huomioon, että lapsi toimii osana ympäristöä. Erilaisilla ympäristöön liittyvillä tekijöillä on siten keskeinen rooli niin vaikeuksien ehkäisijänä kun niiden korostajanakin. Koti ja koulu ovat esikouluikäisen ja kouluikäisen lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta kaksi hyvin keskeistä ympäristöä.

Lue lisää...

sivun alkuun