Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Oppimisvaikeudet Näkökulmia matematiikan oppimisvaikeuksiin

Näkökulmia matemaattisiin oppimisvaikeuksiin

Matematiikka on oppiaine, joka koostuu monista erilaisista sisällöistä. Siten on selvää, että matematiikan oppiminen edellyttää monia erilaisia taitoja, ja kuten aina, ihmiset ovat erilaisia eri taidoissaan ja kyvyissään. Täsmälleen sama ilmiö voidaan havaita matematiikan oppimisen vaikeuksissa. Eri lapsille erilaiset asiat matematiikassa ovat hankalia. Ei ole yhtä oppimisvaikeutta matematiikassa vaan laaja kirjo erilaisia ja eritasoisia taitojen ja taitopuutteiden kokonaisuuksia. Siksi on puhuttava monikossa matemaattiset oppimisvaikeudet.

Monia erilaisia näkökulmia

Matematiikan oppimisvaikeuksia voidaan myös lähestyä hyvin monista eri näkökulmista. Oheisessa kaaviokuvassa on esitetty yksinkertaistettu malli eri lähestymistasoista oppimisvaikeuksiin.

4-tasoinen malli oppimisvaikeuksista

Käyttäytymisen taso

Tarkastellaan itse oppimissuoritusta, sen tasoa, sujuvuutta tai siinä esiintyviä virheitä. Keskeistä on ymmärtää, mitkä osataidot hallitaan hyvin ja missä taidoissa lapsi erityisesti tarvitsee tukea. Käyttäytymisen taso sisältää myös erilaiset laskemisen strategiat sekä lapsen taitoihin ja suorituksiin liittyvät käsitykset tai uskomukset. Lue lisää..

Kognitiivis-emotionaalinen taso

Oppimisvaikeuksia tarkastellaan kognitiivisen toiminnan häiriöiden kautta. Tarkastelussa etsitään ennen kaikkea erilaisin psykologisin tai neuropsykologisin testimenetelmin tai kokeellisilla tehtävillä selvittämään kognitiivisia poikkeamia. Lue lisää...

Emotionaalisia tekijöitä voidaan tarkastella näihin liittyvänä tai toisaalta itsenäisesti vaikuttavana tekijänä. Lue lisää..

Neuraalinen taso

Oppimisvaikeuksia voidaan tarkastella aivotoiminnan ja hermoston tasolla, jolloin niitä pyritään ymmärtämään aivojen toiminnan tai rakenteen poikkeamina. Tutkimuksissa pyritään selvittämään, miten aivot käsittelevät matematiikkaa ja miten erilaiset aivojen vaurioitumiset tai kehitykselliset poikkeamat voivat vaikuttaa matemaattisten taitojen oppimiseen  Aivojen kuvantamismenetelmien avulla pyritään löytämään ja selvittämään, mitkä aivoalueet ovat keskeisiä matemaattisissa suorituksissa, ja miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät poikkeavana aivotoimintana tai aivorakenteena.

Ympäristö

Oppimisvaikeuksia voidaan tarkastella myös ympäristötekijöiden näkökulmasta analysoimalla niiden vaikutuksia oppimiseen ja oppimissuorituksiin. Lue lisää..

sivun alkuun