Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Inlärningssvårigheter i matematik Perspektiv till inlärningssvårigheter i matematik

Perspektiv till inlärningssvårigheter i matematik

Matematik är ett läroämne som består av olika slags innehåll. Således är det klart att lära sig matematik förutsätter flera olika fördigheter och som alltid, är människorna olika i sina skilda färdigheter och förmågor. Precis detsamma fenomen kan upptäckas med inlärningssvårigheter i matematik. Olika barn har det svårt i olika matematiska ärenden. Det förekommer inte bara en inlärningssvårighet i matematik utan ett brett spektrum olika slags nivåer i färdigheter och i färdighetsbrister.

Många olika perspektiv

Matematiksvårigheter kan man närma sig från många olika håll. I följande schematiska bild presenteras en förenklad modell av hur man kan närma sig inlärningssvårigheter på olika nivåer.

4-tasomalli

Beteendenivå

Föremål för granskning är själva inlärningsprestationen, dess nivå eller de fel som uppkommer under processen, uppfattningar och tolkningar relaterade till prestationerna. Det centralt är att förstå vilka delfärdigheter barnet redan behärskar och i vilka färdigheter barnet behöver stöd. Läs mer...

Kognitiv-emotionell nivå

Inlärningssvårigheter granskas genom att analysera störningar i kognitiva funktioner. Man utreder främst kognitiva avvikelser genom olika psykologiska eller neuropsykologiska test och kartläggningar. Läs mer...

Emotionella faktorer kan uppfattas som relaterade till denna kategori, men också som självständiga faktorer. Läs mer...

Neural nivå

Inlärningssvårigheter kan granskas på nivån för hjärnans och nervsystemets funktion, och då strävar man till att förstå avvikelser i hjärnans funktion eller uppbyggnad. Inom forskningen strävar man till att utreda hur hjärnan behandlar matematik och hur olika skador eller avvikelser i eller utvecklingsmässiga avvikelser i hjärnan påverkar inlärningen av matematiska färdigheter. Genom olika metoder för hjärnscanning utreder man vilka områden i hjärnan som är centrala för matematikprestationer och hur inlärningssvårigheter kan framträda som avvikelser i hjärnans funktion eller uppbyggnad.

Miljönivå

Inlärningssvårigheter kan också granskas utgående från miljöperspektiv genom att miljöfaktorers inverkan på inlärningen och prestationerna analyseras. Läs mer...

sivun alkuun