Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Inlärningssvårigheter i matematik

Inlärningssvårigheter i matematik

Att behärska matematiska grundfärdigheter är väsentligt såväl i vardagen som att klara sig i arbetslivet. Inlärningssvårigheter i matematik betyder att trots undervisningen och övningen är det exceptionellt arbetsamt för ett barn att lära sig matematiska grundgärdigheter. Något enkelt kan man konstatera att det är frågan om inlärningssvårigheter eller brister i färdigheter som undervisas i skolan och antas att tillägna under de första skolåren. Till dessa färdigheter hör bl.a. att nå flytande grundfärdigheter i räkning och att förstå positions- och tiobassystemet. I detta avsnitt beskrivs inlärningssvårigheter i matematik och observeras svårighetens natur ur olika synvinklar med hjälp av 4-nivåmodellen.

Identifiering av inlärningsvårigheter i matematik

Inlärningsvårigheter i matematik ska uppfattas som ett heterogent fenomen och svårigheter hos olika individer kan synas i olika matematiska delfärdigheter. Inlärningssvårigheter i matematik förekommer ca. 3-7% av folket. Om det betraktas även de lättare problem vid inlärning i matematik, är antalet tydligt större. Om definition av inlärningssvårigheter i matematik kan man läsa vidare här.

Perspektiv på inlärningssvårigheter i matematik

4-tasomalli

Matematiksvårigheter kan man närma sig från många olika håll. I följande schematiska bild presenteras en förenklad modell av hur man kan närma sig inlärningssvårigheter på olika nivåer. Om olika nivåer kan man läsa vidare här.

sivun alkuun