Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Stöd för lärande

Stöd för lärande

I den här delen av informationstjänsten beskrivs sådana stödåtgärder i matematik som kan användas i förberedande utbildning och grundutbildning.

Om svårigheter identifieras i ett tidigt skede och man utgående från detta ger stöd och högklassig undervisning behöver barnet inte utveckla behov av särskilt stöd. Mängden och typen av stöd som ett barn behöver i matematik kan variera under årens lopp. Kommunala undervisningsarrangemang inverkar på hur barnens skolgång ska ordnas. Dock borde undervisningsarrangemanget bygga på barnets möjliga stödbehov.

I den här genomgången går vi från lagar och paragrafer till vardagens undervisnings- och inlärningstillfällen. Först beskrivs stödformerna och centrala aktörer mer allmänt. Sedan behandlas förverkligande av stödåtgärder i form av flexibla grupperingar, planering av stöd och uppföljning av stödets effekt. Avsnittet Metoder att stöda lärande, innehåller övningar i räknefärdigheter, aritmetiska basfärdigheter samt förståelse av matematiska samband. Den fjärde delen fokuserar till datorstödd träning.

Tukitoimet runko SV

sivun alkuun