Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Bedömning av grundfärdigheterna Bedömning av färdigheterna i olika årskurser

Bedömning av färdigheterna i olika årskurser

Den här delen presenterar medel för bedömning av utvecklingsmässigt viktiga färdigheter från förskolan till årskurs 2 i grundskolan.

När det gäller grundfärdigheter är det viktigt att bedöma dem ur en utvecklingsmässig synvinkel: vid bedömning av barnet koncentrerar man sig på de färdigheter som är utvecklingsmässigt centrala för jämnåriga barn. I skolan baserar sig bedömningen ofta på innehåll i läroplanen, och med hjälp av skolprov bedöms, hur bra barnet behärskar det som just lärt i skolan. Det vore ändå viktigt att också följa upp utveckling av grundfärdigheterna för att bli övertygad om att eleverna har tillräckliga förutsättningar att lära sig.

Den här delen är en samling av information om vilka matematiska färdigheter som borde bedömas i förskolan, i årskurs 1 och i årskurs 2. Med hjälp av verktyg för Bedömning av lärande ges anvisningar både för observation av färdigheterna och för identifiering av stödbehov, samt uppföljning av  lärandet.

Indelning av de centrala färdigheterna baserar sig på modellen av kärnområden för färdigheter som presenteras i delen Utveckling av färdigheterna.

sivun alkuun