Sijainti: Pääsivu Matematik För föräldrar Stöd för inlärningen

Stöd för inlärningen

I denna del hittar du information om stödåtgärder som ges i skolan för att stödja utvecklingen av barnets matematiska färdigheter. Dessutom ges tips på olika aktiviteter, spel och lekar som kan användas hemma för att stödja barnets matematiska utveckling. Allra först beskrivs några allmänna principer som gäller för övning av färdigheter.

Allmänna principer för övning:

1. Övning gör mästaren

Troligen finns det ingen färdighet som man kan tillägna sig utan övning och träning. Oberoende av vilken färdighetsutveckling som är i fokus så kan man se att de som presterar bäst är de som tränar mer och framför allt mer intensivt, än de som presterar sämre. Detta gäller även inlärningssvårigheter. Hur stora inlärningssvårigheter barnet än har så utvecklas färdigheterna genom träning.

2. Ställ ribban på rätt höjd

Träning med alltför högt ställda mål eller med alltför svårt stoff är dålig träning. När matematik är svårt för barnet, överskattas barnets kunnande för ofta. Men inte heller främjar för enkel och mekanisk träning inlärningen. Att det redan inlärda upprepas om och om igen innebär inte att lära sig något nytt. Träningen ska vara utmanande, men inte övermäktig.

3. Njut av träningen

Utan motivation är tränandet inte effektivt. Att uppleva att man lyckas sporrar den inre motivationen mycket mer än yttre beröm. Yttre beröm fungerar bara när det finns någon verklig grund att basera berömmet på.

4. Förstå vad du gör

Mekaniskt utförande är inte effektiv träning. Även ett barn behöver förstå varför man gör något, och framför allt behöver barnet förstå varför man gör som man gör. När barnet kan förklara varför något i matematik görs på ett särskilt sätt kan vi vara betydligt säkrare på att barnet verkligen behärskar saken, istället för att barnet bara upprepar de modeller som andra gett.

Läs mer om hur stöda inlärningen i skolan

Läs mer om hur stöda inlärningen hemma

sivun alkuun