Sijainti: Pääsivu Matematik För föräldrar Stöd för inlärningen Stöd för inlärningen hemma

Stöd för inlärningen hemma

I denna del hittar du tips på olika aktiviteter, spel och lekar som stöder barnets matematiska utveckling hemma.

Dagliga aktiviteter

Vardagen hemma innehåller en oerhörd mängd olika situationer där man tillsammans med barnet kan fundera och undersöka antal och siffror. Alla dessa vardagssituationer där man möter antal och tal kan användas för att stödja barnets matematiska färdigheter. Tidsmätning är exempelvis en mycket komplicerad kulturell uppfinning. Klockan har 12- och 24-varv och varje timme är uppdelad i 60 delar (minuter). Kalendern har månader av olika längder och en vecka med sju dagar. Fast allt detta känns i allmänhet självklart för vuxna, är tidsmätningen inte alltid lätt för ett barn.

Att fästa uppmärksamhet vid tal och antal

För den vuxna är det lärorikt att märka hur barnet funderar på olika saker gällande antal. Så kan den vuxna genom frågor och observationer att försöka hjälpa barnet att fästa uppmärksamheten vid antal och tal.

En bra situation i vardagen där matematiken kan lyftas fram är bordsdukning. Barnets uppmärksamhet kan då fästas vid hur många som skall äta, dvs. till hur många skall vi sätta bestick. Ett barn som är i början av sin matematiska utveckling använder ofta en-till-en-principen och funderar ”En gaffel till mamma, en gaffel till pappa, en gaffel till mig och en gaffel till Tiina – fyra, vi behöver fyra gafflar”. Här kan den vuxna stöda barnet genom att fundera ”Hur många är vi tillsammans?”, ”Hur många gafflar behöver vi då? Om vi har fyra gafflar, hur många knivar behöver vi då?” Den vuxna styr barnet till att använda räknandet och antal. Barnets uppmärksamhet fästs först vid antal och sedan vid att använda antal i aktiviteten.

Kalendern

Kalendern får gärna hängas på väggen på ett synligt ställe. I kalendern antecknas familjemedlemmarnas aktiviteter och viktiga händelser. Tillsammans med barnet kan man titta på vad som kommer att hända och när. Centrala begrepp att fokusera på är ”i går, i morgon, i övermorgon, i förrgår, om tre dagar, två nätter, nästa vecka” osv.

På ett separat vecko- eller månadskalenderblad på kylskåpsdörren kan man med en kylskåpsmagnet märka dagen ifråga. En sådan vecko- eller månadskalender kan man också själv göra tillsammans med barnet. I webbtjänstens materialdel finns det modeller för månads- och veckokalender.

Klockan

Hemma är det bra att ha en stor väggklocka där timmarna är tydligt märkta med siffror. Situationer då något händer vid en viss tidpunkt (t.ex. tv-program börjar, man ska iväg någonstans) är bra att tillsammans studera hur visarna på klockan är placerade just då. Det lönar sig att först bara lära ut hela timmar, sedan halva timmar och till slut minuter. Centrala begrepp är timme, halvtimme, minut, stor visare, liten visare, jämt, över, före, halv, kvart. Fast klockan går hela tiden lönar det sig inte att ha bråttom med lärandet.

Klockan kan också tränas med hjälp av ritade modellklockor. I webbtjänstens materialdel hittar du olika klockbildmodeller för utskrift.

Poängtavla

På väggen eller dörren kan fästas ett A4-ark med barnens namn i kolumnerna och på raderna olika sysslor (t.ex. duka bordet, föra ut skräp, bädda sängen, städa, tömma diskmaskinen). När barnet självmant sköter dessa vardagssysslor kan barnet få poäng som barnet själv antecknar på tavlan. Om man vill kan man komma överens att när ett visst antal poäng (t.ex. 5, 10 eller 20) samlats in så gör man något trevligt tillsammans.

Spel och lekar

Många spel och lekar innehåller rikligt med möjligheter att träna matematiska färdigheter. Nedan följer en del tips på olika spel och lekar.

Brädspel

I de flesta brädspel kastar man tärning och samtidigt lär barnet sig att räkna poängtalet och uppräkna talen 1–6. Dessa är mycket goda upprepningsövningar för barn i förskoleåldern och i årskurs 1. De flesta tärningsspel kan även varieras genom att exempelvis använda två eller flera tärningar.

Ett bra tillägg i det klassiska spelet Afrikas stjärna är pengar som behövs för köp och resor. Även med yngre barn kan spelet spelas, antingen utan pengar eller med förenklad prislista. För de som har tröttnat på Afrikas stjärna finns Inkas skatt med liknande innehåll och där man också lär sig lite om Sydamerikas geografi.

Kortspel

Kortspelens mångfald är enorm och här är det inte relevant att börja skriva ner spelens regler. Nyttan och glädjen med t.o.m. enkla kortspel är att de leder barnets uppmärksamhet på siffror och på att lära känna igen siffrorna. I mera komplicerade spel kan man också träna räknefärdigheter.

På adressen www.kortspel.se eller www.kortspel.net hittar du en rejäl samling regler till olika kortspel.

Många spel hittas på internet som dataspel i java- och flash-applett. De är lätta att hitta spelen med sökmotorerna på internet. Problemet med vissa av dataversionerna är att programmen utför räkneoperationerna för spelarens del så att spelaren inte behöver räkna, vilket i detta sammanhang inte alls är avsikten.

Enkla kortspel som lämpar sig för barn är:

  • Svarta maija (regler)
  • Finns i sjön
  • Canasta (regler)
  • Åsna
  • Gris

 

Spel som tränar addition:

 

I kortspelet Uno finns det olika slags spelkort. Spelreglerna finns i Wikipedia. (regler)

Domino

Domino är ett klassiskt spel där man ställer spelbrickorna i rad så att lika antal står mot varandra.

Det finns olika variationer av Domino-brickorna: från versioner med 1-6 poäng till spelbrickor med 0-9 poäng.

Additionsversion: i stället för att sätta brickor med samma antal mot varandra, ska den bricka som placeras ha en prick mera än den bricka som den ställs mot. Det största antalet kan dock placeras mot det minsta antalet.

Grundläggande regler för dominospelet finns i Wikipedia.

Yatzy

Yatzy (Jatsi) är ett spel med fem tärningar. Det kräver planeringsförmåga, men även god tur har en stor betydelse. Vid poängräkning behöver yngre barn handledning av någon äldre.

Reglerna hittas i Wikipedia.

Spel och leksaker

Ofta tänker man felaktigt att vissa leksaker är bättre än andra. Exempelvis lego anses vara ”utvecklande” leksaker. Ingen leksak är dock i sig ”utvecklande” eller mindre utvecklande. Väsentligt är hur man leker med leksakerna. Är leken en sådan att barnet fäster uppmärksamhet vid mängder, och om barnet använder de observerade antalen i sitt eget agerande.

På resan

Gemensamma längre bilresor är situationer då det finns tid att tillsammans med barnen leka och spela spel där grundläggande räknefärdigheter kan tränas nästan obemärkt.

Siffror som man ser

I de enklaste räknespelen räknar man olika saker som man ser under resan: mötande bilar, cyklar, motorcyklar eller människor. Varje spelare väljer en färg och alltid när en bil med denna färg kommer emot får spelaren en poäng. Vinnaren är spelaren som först har samlat avtalat poängantal (exempelvis 10 eller 20) eller som har flest poäng när man kommer fram. Enligt situationen får omgångens vinnare en avtalad pris.

Den här typen av lekar och spel kan man variera på olika sätt. I en variation väljer varje spelare en siffra och får alltid en poäng när den ser samma siffra i den förbipasserande miljön. Siffran kan vara var som helst eller exempelvis den sista siffran på mötande bilars registerplåtar. Reglerna bestäms i början av spelet.

Bilars registernummer kan användas också i additionsspel. Om två spelare deltar så tar den ena de stora summorna och den andra de små (små 1-9, stora 10-18). Spelaren får en poäng när de två sista siffrorna på den mötande bilens registerplåt adderas och resultatet blir antingen litet eller stort. Samma spel kan spelas med jämna (2, 4, 6,...) och udda (1, 3, 5,...) summor. Om spelarna är tre, delas summorna i tre grupper (1-6, 7-12, 13-18) och med fyra spelare i fyra grupper (2-5, 6-9, 10-13, 14-17), osv.

Siffror som man hör

Om man lyssnar på radioprogram eller musik gemensamt under resan kan man kring detta bygga upp ett gemensamt spel som tidsfördriv. När det i programmet eller sången nämns ett tal eller antal får den som först upprepar talet en poäng. Det poängtal som behövs för att vinna ska man komma överens om innan spelet inleds.

Dataspel

På LukiMat-sidorna kan man gratis ladda ner dataspel av vilka barnet kan träna matematikfärdigheter hemma. För att spela behövs en mus och gärna också hörlurar. Spelen är avsedda speciellt för de barn som lär sig matematik mer långsamt och upplever lärandet som utmanande.

På LukiMat-tjänsten hittar du två dataspel som lämpar sig för barn i förskola och nybörjarundervisning. För båda spelen finns noggranna spelregler och beskrivningar på hur man kan ladda ner spelen. Spelen är avgiftsfria! De kan spelas hemma, i förskolan eller skolan. Om spelen planeras att spela både hemma och i skolan rekommenderas det att diskutera om det också med barnets lärare.

Det är viktigt att spelandet grundar sig på barnets egen vilja att öva sig. Om spelandet inte är trevligt ska färdigheterna tränas på annat sätt.

Tal i farten

Spelet Tal i farten tränar främst antalsuppfattning. Dessutom tränas det talrader, förhållandet mellan antal och siffersymboler samt addition och subtraktion där talområdet är 1-10.

För Tal i farten fastställs först en startnivå som spelet börjar från. När startnivån fastställts anpassas spelet efter barnets svar antingen i enklare eller svårare riktning.

Mer information om spelet Tal i farten hittar du här.

SpelEtt-Matematik

I SpelEtt-Matematik tränas matematiska begrepp, att känna igen räkneord, att jämföra, att ordna, förhållandet mellan räkneord, antal och siffersymboler samt färdigheter i att röra sig på talraden och addera inom talområdet 0-10.

Mer information om SpelEtt-Matematik hittar du här.

sivun alkuun