Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Taitojen kehitys Aritmeettiset perustaidot

Aritmeettiset perustaidot

Aritmeettiset perustaidot -osio on jaettu kahteen: yksinumeroisilla ja moninumeroisilla luvuilla laskemiseen. Ensin mainitussa kuvataan peruslaskutaidon kehitystä yleisesti sekä tarkemmin eri laskuoperaatioiden (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun) tyypillistä kehitystä. Toisena sisältöalueena on useampinumeroisilla luvuilla laskeminen, joka yksittäisten osavastausten ratkomisen lisäksi edellyttää tietoa laskuvaiheista ja säännöistä. Moninumeroisilla luvuilla laskemisessa esitellään päässälaskumuodossa ja allekkain esitettyjen laskujen tyypillisiä ratkaisutapoja.

Yksinumeroisilla luvuilla laskeminen

Sujuvan peruslaskutaidon saavuttamista voidaan pitää yhtenä keskeisenäoppimisen tavoitteista ensimmäisten kouluvuosien aikana. Peruslaskutaidon voidaan ajatella olevan yksi lapsen keskeisimmistä perustyökaluista, jota tarvitaan niin matematiikan oppimisessa koulussa kuin arjessa selvitymisessä. Tärkeydeltään se voidaan rinnastaa äidinkielessä sujuvaan lukutaitoon.  Lue lisää..

Moninumeroisilla luvuilla laskeminen

Taitavan Moninumeroisilla luvuilla laskemisen edellytyksenä voidaan ajatella olevan toisaalta hyvä peruslaskutaito yksinumeroisilla luvuilla ja toisaalta hyvä lukujonon, luvun paikka-arvon ja kymmenjärjestelmän hallinta. Näitä tietoja yhdistämällä lapsen on mahdollista oppia tehokkaita strategioita moninumeroisilla luvuilla laskemiseen ja valitsemaan eri strategioita joustavasti tilanteen mukaan. Lue lisää

sivun alkuun