Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaidon arviointi Arviointitehtäviä

Arviointitehtäviä tietokoneella

LukiMat-hankkeessa kehitettiin tietokoneella käytettäviä arviointitehtäviä, joilla voidaan arvioida lukemisen perustaitoja. Arviointitehtäviä on testattu kokeiluluokilla ja niistä saatuja tuloksia on verrattu perinteisillä kynä-paperitesteillä saatuihin tuloksiin. Hyvin toimivat tehtävät on pyritty sisällyttämään Ekapelin eri versioihin. Joissakin tapauksissa on laadittu myös testipaketteja tietyissä tutkimuksessa käytettäväksi. 

 

Seuraavassa on kuvattu millaisia arviointitehtäviä LukiMat-hankkeessa on kehitetty ja millaisia tuloksia niiden kokeiluista on saatu.

 

Arviointitehtävät esiopetuksessa

 

Lukemisen taitojen arviointi 2. luokalla

 

Lukemisen sujuvuuden arviointitehtävä

sivun alkuun