Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu Taustaa RTI-malli

RTI-malli

Myös muissa maissa on otettu käyttöön tukimalleja, jotka yhdistävät yleis- ja erityisopetusta.

Yhdysvalloissa puhutaan esimerkiksi kolmikehäisestä tuen mallista (3-tier model), ja Englannissa on käytössä kolmen aallon malli (3-wave model), kuitenkin niin, että molemmissa maissa löytyy myös useamman tason tuen malleja (4-tier-model). Huolimatta siitä, kuinka moneen eri tasoon tuki jaetaan, tavoitteena on tuen kohdistuminen ja mukautuminen lapsen oppimisen tarpeisiin. Lapsella ajatellaan olevan oppimisvaikeuksia vasta, kun häntä on todennetusti opetettu laadukkaasti ja tuettu riittävän yksilöllisesti ja intensiivisesti, eikä lapsi ole siitä huolimatta edistynyt riittävästi.

Mallien syntymiseen ovat vaikuttaneet samat kansainväliset inkluusion ja integraation periaatteet sekä halu syrjäytymisen ehkäisyyn kuin Suomessakin. Oma osansa on ollut myös oppimisvaikeuksien perinteisen diagnostiikkan ongelmilla sekä opetuskäytännön ja lainsäädännön muutoksilla.

Tässä osassa LukiMat-verkkopalvelua tarkastelemme tarkemmin amerikkalaisia kokemuksia kolmiportaisen tuen mallista. Syy on käytännöllinen: amerikkalaisesta mallista on kokemusta pisimmältä ajalta ja se on dokumentoitu erilaisiin teknisiin raportteihin, artikkeleihin ja käsikirjoihin.

sivun alkuun