Bakgrund

Tre former av stöd

I delen beskrivs de tre former av stöd som tillämpas i förskoleundervisningen och i den grundläggande utbildningen. Centrala normer för de tre stödformerna och nivåerna av stöd beskrivs. Delen behandlar även krav och förutsättningar för bedömning och dokumentering samt överföring av information.

Läs mera...

Riktlinjer för specialundervisningen

I det finländska skolsystemet har specialundervisningen en betydelsefull position. Specialundervisningens position har i ett historiskt perspektiv formats från specialskolor för av syn- och hörselskadade samt genom grundskolereformen då behovet på tidig specialundervisning uppmärksammades. Elevvårdsarbetet har fungerat som stöd i grundskolans arbete. Elevvården har främjat barnens välmående i skolorna och samabetet mellan sakkunniga i och utanför skolan, exempelvis social- och hälsovårdsmyndigheter.

sivun alkuun