Sijainti: Pääsivu Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

LukiMat ympäristön rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laadittu 26.10.2007

1. Rekisterinpitäjä

NIILO MÄKI INSTITUUTTI
LukiMat-hanke
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: (014) 260 4643

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

LukiMat-koordinaattori
Juha-Matti Latvala
PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. (014) 260 4643
E-mail: juha-matti.latvala (@) psyka.jyu.fi

3. Rekisterin nimi

LukiMat oppimis- ja arviointiympäristön jäsenrekisteri (myöhemmin LukiMat).

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tutkimustoiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot, joita ovat:

Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, asuinpaikka, rooli/ammatti, käyttäjätunnus ja salasana.

Lisäksi rekisteri voi sisältää jäsenen palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot.

Rekisteritietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa tutkimusryhmän jäsenille sekä tutkimusyhteistyökumppaneille tieteellistä tutkimusta varten. Lisäksi rekisteritietoja voidaan käyttää yksilöllisen tuen tarjoamisessa rekisteröityneille.

Kaikki luovutukset tapahtuvat sähköisessä muodossa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmien avulla sähköisessä muodossa. Rekisteri sijaitsee rekisterille osoitetulla tietokantapalvelimella ja palvelimesta otetuissa varmuuskopioissa, jotka on suojattu palomuurein ja salasanoin.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus

Omat tietonsa rekisteröity henkilö voi tarkastaa ja korjata reaaliajassa kirjautumalla järjestelmään.

10. Tietojen käytön kieltäminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus katkaista jäsenyytensä ja pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä.

sivun alkuun