Sijainti: Pääsivu Tiedotteet Uutisarkisto Webbtjänsten LukiMat hjälper små skolelever med inlärningssvårigheter

Webbtjänsten LukiMat hjälper små skolelever med inlärningssvårigheter

Webbtjänsten LukiMat som stöder barn som har svårt att lära sig läsa och räkna har nu öppnats.  Tjänsten har utvecklats av forskare i inlärningsfrågor och den riktar sig till elever i förskoleundervisningen och på åldersklasserna 1-2 i den grundläggande utbildningen. I det inledande skedet omfattar tjänsten en ny version av inlärningsspelet Ekapeli som förebygger lässvårigheter samt Numerorata-spelet som tränar matematiska färdigheter. Webbtjänsten har gjorts av Niilo Mäki-institutet och Jyväskylä universitet med stöd av undervisningsministeriet. Tjänsten finns på adressen www.lukimat.fi.


LukiMat-omgivningens målgrupp omfattar både barn, lärare och föräldrar. Barnen kan träna sina färdigheter i en spellik inlärningsmiljö. LukiMat innehåller en informationstjänst som belyser bakgrunden till inlärningssvårigheter. Tjänsten hjälper lärare och föräldrar att känna igen och förebygga barnens inlärningssvårigheter. Tjänsten kommer att kompletteras stegvis under de kommande åren.


De mest betydande inlärningssvårigheterna hos finländska barn hänför sig till läsning och räkning. Inlärningssvårigheterna påverkar i stor utsträckning hur barnet klarar sig i skolan och deras motivation. När man identifierar riskerna i tid kan man försöka lindra problemen genom preventiva övningar som liknar lek. Ingriper man i ett tidigt skede i de problem barnen har med de grundläggande kunskaperna i läsning och matematik minskar riskerna för skolavbrott.


Tills vidare är LukiMat-tjänsten helt finskspråkig. Svenskspråkigt innehåll sammanställs efter att man först fått respons på det finskspråkiga materialet.


LukiMat-webbtjänsten bygger på forskningsrön. Forskarsamfundet som består av Niilo Mäki -institutet och Jyväskylä universitet är det största multivetenskapliga och internationella forskningsenheten inom inlärningssvårigheter i Finland.

sivun alkuun