Sijainti: Pääsivu Tiedotteet Uutisarkisto Vuonna 2014 Ekapelillä keskimäärin 6000 päivittäistä pelaajaa

Vuonna 2014 Ekapelillä keskimäärin 6000 päivittäistä pelaajaa

Suomalaiskoululaisille tarkoitetuilla lukemisen ja matematiikan perustaitojen harjoittamisen Ekapeli-ohjelmilla oli kouluvuoden aikana keskimäärin 6000 päivittäistä käyttäjää. Lasten pelitunnuksia oli palveluun rekisteröity lähes 270 000.

Jos vuonna 2014 Ekapeliin käytetty kokonaisharjoitteluaika 583 000 tuntia muutettaisiin erityisopettajan työtunneiksi, niin pelin kautta lapset saivat yksilöllistettyä tukea noin 450 opettajan vuosityöpanoksen verran.

– Pelaajien suuri määrä osoittaa selkeästi sen, kuinka kiinnostava ja innostava myös oppimisen tueksi tarkoitettu peli voi olla, LukiMat-hanketta ylläpitävän Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala toteaa.

– Oppimispelien haasteena on usein kilpailu lasten mielenkiinnosta ja ajasta viihdepelien kanssa. Ekapeli on onnistuttu kehittämään sellaiseksi, että lapsi viihtyy sen parissa ja jaksaa harjoitella pitkäjänteisesti, hän täsmentää.

Käyttäjämäärältään Ekapelit ovat selkeästi käytetyin yksittäinen oppimisen tukeen tarkoitettu ohjelmisto Suomessa. Ekapelin eri suomen- ja suomen-ruotsinkieliset versiot ovat ladattavissa maksutta www.lukimat.fi -verkkopalvelusta.

Pelien taustalla laajat tutkimukset

Esi- ja alkuopetukseen oppimispelejä kehitetään Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä ja niiden taustalla on pitkäjänteinen oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkimus. Jo vuonna 1992 alkaneessa Lapsen kielen kehitys -tutkimuksessa on seurattu lasten kielellisten taitojen ja lukutaidon kehitystä vauvaiästä alkaen. Tutkimushankkeessa on julkaistu yli 200 tieteellistä artikkelia.

Lukutaitoon liittyvistä vaikeuksista haasteellisin on lukusujuvuuden kehittyminen. Ehkä siksi eri osaamistasoille suunnatuista Ekapeleistä käytetyimmäksi on noussut Ekapeli-Sujuvuus, jonka käyttäjistä löytyy pelaajia esikoululaisista yläkouluun asti. Kehitetyt oppimispelit ovat myös jatkuvan tutkimustyön alla.

Kasvava tarve oppimisen tuen työkaluille

– Jatkuvasti tulee pyyntöjä uusien välineiden kehittämiselle ja palvelun laajentamiselle myös myöhemmille luokka-asteille, hankkeen matematiikan ja oppimisen arvioinnin osa-alueista vastaava psykologian tohtori Tuire Koponen kertoo.

Niilo Mäki Instituutti onkin hakenut rahoitusta LukiMat-palvelun laajentamiseksi myös 3–7 -luokille. Jokainen palveluun tuotu uusi sisältö on nopeasti löytänyt tiensä käyttäjille. Vasta muutama vuosi sitten valmistuneita esikouluun ja alkuopetusvaiheeseen suunniteltuja, standardoituja suomen- ja suomenruotsinkielisiä oppimisen arviointivälineitä on ladattu yhteensä jo noin 200 000 kertaa.

Verkkopalvelu on herättänyt runsaasti kiinnostusta myös ulkomailla. Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston perustamassa GraphoGame-verkostossa onkin mukana maailman johtavat lukemisvaikeuksien tutkimuslaitokset ja oppimispeleihin liittyvää tutkimusta tehdään jo neljällä mantereella ja kahdellatoista kielellä.

Tavoitteena koulutuksellinen tasa-arvo

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana palvelu on voitu pitää suomalaislapsille ilmaisena. Verkossa kaikkien saatavilla oleva palvelu on kustannuksiltaan edullinen tapa tukea lasten oppimista.

– Tällaisia tutkimustietoon perustuvia palveluja ei muualla ole. On hienoa, että tällainen palvelu on saatu kehitettyä kaikkien Suomen lasten oppimisen tueksi. Se on tärkeää jo pelkästään koulutuksellisen tasa-arvon kannalta, toiminnanjohtaja Latvala toteaa.

sivun alkuun