Sijainti: Pääsivu Tiedotteet Uutisarkisto Tutkimus tukea tarvitsevien lasten löytämiseksi

Tutkimus tukea tarvitsevien lasten löytämiseksi

Arvoisa opettaja/erityisopettaja,

Osalle lapsista lukemaan oppiminen ei ole yhtä helppoa kuin muille. Oppimisen ongelmat ja epäonnistumiset laskevat lapsen motivaatiota ja kiinnostusta lukemaan oppimista kohtaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä toteuttama LukiMat-palvelu (www.lukimat.fi) tarjoaa opettajille ja erityisopettajille maksuttomia välineitä ja keinoja lukemaan opettamisen tueksi. Niihin kuuluu mm. lapsia kiinnostava ja innostava harjoitteluympäristö (Ekapeli), joka tukee lukemisen perustaitojen oppimista. LukiMat-palvelussa on omat osiot myös matematiikan taitojen harjoitteluun sekä oppimisen arviointiin.

Ekapeli on saatavilla maksutta osoitteesta www.ekapeli.fi (tai LukiMat-sivujen kautta). Ekapelin täyden version käyttöönotto edellyttää ilmoittautumista Ekapelin käyttäjäksi Ekapeli-sivustolla sekä peliluvan hankkimista pelin pelaajien huoltajalta. Pelilupa tarvitaan, koska pelaamisesta syntyvät tiedot tallentuvat Ekapeli-palvelimelle tieteellistä tutkimusta varten. Lisätietoa ja ohjeet käyttäjäksi ilmoittautumiseen löytyvät Ekapelin verkkosivulta www.ekapeli.fi.

Tänä vuonna LukiMatin lukemisen osa-alueen tiimin erityisen kiinnostuksen kohteena ovat lapset, joille lukeminen osoittautuu hyvin haastavaksi.

Olemme käynnistäneet tutkimuksen, jossa pyritään löytämään tukea tarvitsevat lapset tarkoitukseen kehitetyn Ekapeli-Aloitus -oppimispelin avulla. Osallistumisenne ansiosta voimme kehittää Lukimat-palvelua ja pystymme jatkossa auttamaan näitä tuen tarpeessa olevia lapsia entistä paremmin.

Kehoitamme ensimmäisen luokan opettajia kiinnittämään huomiota oppilaisiin, joilla on seuraava lukemaan oppimisen vaikeutta ennakoiva merkki:

  • Oppilas pystyy nimeämään vähemmän kuin seitsemän kirjainta seuraavista:

A  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä  Ö

(huom. lasta pyydetään nimeämään isoja kirjaimia, joita hänen annetaan joko vapaasti omassa järjestyksessään nimetä tai joita kyselijä osoittaa kutakin kerrallaan sormella).

Jos oppilas pystyy nimeämään vähemmän kuin seitsemän kirjainta, niin toivomme teidän kannustavan lasta käyttämään maksutonta Ekapeli-Aloitus -oppimispeliä muun kouluopetuksen tukena niin varhain koulun alettua kuin mahdollista. Myös muut oppilaat, jotka tarvitsevat lisätukea lukemisen perustaidoissa voivat ottaa kyseisen peliversion käyttöönsä. Pelin voitte ladata osoitteesta:

https://ekapeli.lukimat.fi/files/webstart/1072/game.jnlp

Kirjautukaa peliin Ekapelin tunnuksilla, jos teillä on ne jo olemassa. Muussa tapauksessa ilmoittautukaa Ekapelin käyttäjäksi (ohjaajaksi) pelin käynnistysruudun alareunassa olevan Ilmoittaudu käyttäjäksi -linkin kautta. Muistakaa pyytää myös pelaajan huoltajilta lupa pelin pelaamiseen. Linkki lupalomakkeeseen toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjeita Ekapelin käyttäjäksi ilmoittautumiseen ja pelin lataamiseksi löytyy osoitteesta: http://www.ekapeli.fi. Lisäksi voitte pyytä tukea Ekapelin käyttäjätuesta: ekapeli@nmi.fi

Ekapeliä suositellaan pelattavan korkeintaan 10 minuuttia kerrallaan, vähintään kerran (mieluummin jos mahdollista useamman kerran) päivässä ja yhteensä vähintään 10 kertaa. Näin oppilaan pelaamisesta kertyy riittävästi tietoa mahdollisen lisätuen tarpeen selvittämistä varten.

Noin tunnin pelaamisen jälkeen Ekapeli lähettää lapsen vanhemmille sähköpostitse kyselyn täytettäväksi. Mikäli Ekapeli-Aloitus -pelin pelitulokset ja kyselyn vastaukset osoittavat lapsella olevan hyvin merkittävä riski kohdata ongelmia lukemaan oppimisessa, tiedotamme vanhempia/opettajaa jatkoharjoittelun tarpeesta.

Ekapeli-Aloitus -pelin pelaamisen voi aloittaa tukea tarvitsevan lapsen kanssa, vaikka lapsi osaisi nimetä useamman kuin 7 kirjainta. Lisäksi voitte ottaa myös muita Ekapelin versioita käyttöönne.

Kaikkein merkittävimmän riskin osoittaville lapsille pyrimme tarjoamaan yksilöllistä tukea ottamalla erikseen yhteyttä lapsen opettajaan ja vanhempiin.

Parhain terveisin,

LukiMat-hankkeen lukemisen tiimi

* * *

Lisätietoa tutkimuksesta:

Adrienn Abonyi-Karhunen

Tutkimuskoordinaattori
adrienn.abonyi-karhunen@jyu.fi
Jyväskylän yliopisto

 

Tukea Ekapelin käyttöönottoon liittyvissä asioissa:

Ekapelin käyttäjätuki

ekapeli@nmi.fi

sivun alkuun