Sijainti: Pääsivu Tiedotteet Uutisarkisto Koulutus: Matematiikan oppimisen tehostettu tuki 3-4 -luokilla

Koulutus: Matematiikan oppimisen tehostettu tuki 3-4 -luokilla

LukiMat-hanke järjestää maksuttoman koulutuksen aiheesta: matematiikan oppimisen tehostettu tuki 3-4 -luokilla (5 op)

Niilo Mäki Instituutti järjestää luokanopettajille opetusministeriön rahoittaman osallistujalle ilmaisen viiden opintopisteen koulutuskokonaisuuden matematiikan perustaitojen arvioinnista ja tukemisesta Kuopiossa. Välineinä käytetään tietokoneavusteisia arvointi- ja harjoitetehtäviä.

Kohderyhmä

Perusopetuksen kolmannen ja neljännen luokan opettajat. Opettajilla on oltava työkäytössään tietokone, jossa on Internet-yhteys. Mikäli erityisopettaja osallistuu koulutukseen, on hänellä oltava yhteys 3. tai 4. luokkaan.

Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat matemaattisten taitojen kehittyminen, ja oppimisvaikeudet, taitojen arviointi sekä matematiikan

oppimisen tehostettu tukeminen. Osana koulutusta opettajat toteuttavat ohjatusti taitojen arvioinnin sekä tukemisen jakson hyödyntämällä Niilo Mäki Instituutissa kehitettyjä tietokoneavusteisia välineitä. Välineet ovat ilmaiseksi tarjolla ja vapaasti saatavilla LukiMat –palvelun kautta myös koulutuksen jälkeen. Suositeltavaa olisi, että opettajalla olisi mahdollisuus käyttää ATK-luokkaa tms., joka mahdollistaa ryhmässä tehtävän arvioinnin.

 

Koulutus koostuu viidestä lähijaksopäivästä Kuopiossa, etätyöskentelystä, ohjauksesta, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä Internetin keskustelupalstalle osallistumisesta.

Lähijaksojen alustavat sisällöt ja ajankohdat:

 

1. lähijakso (2 pv) 10.-11.11.2010

 • matemaattisten taitojen kehitys ja erilaiset kehityspolut
 • matemaattisten taitojen arviointi
 • LukiMat -palvelu ja Neure-ympäristö

  Kouluttajat: Tuire Koponen & Johanna Manninen

 

2. lähijakso (2 pv) 18.-19.1.2011

 • toteutetun arvioinnin pohdintaa
 • tietokoneavusteinen tehostettu tuki
 • vaikuttavuuden arvioinnin perusteet

   Kouluttajat: Tuire Koponen & Johanna Manninen

 

3. lähijakso (1 pv)  12.4.2011

 • toteutun harjoittelun vaikuttavuuden arviointi
 • toimintamallin käytettävyyden arviointia

   Kouluttajat: Tuire Koponen & Johanna Manninen

   Kouluttajista:

   Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
   Asiantuntemusalueet: matemaattisten taitojen kehitys, matemaattiset oppimisvaikeudet, kielen häiriöt ja matematiikka, matemaattisten taitojen arviointi ja harjaannuttaminen ja tietokoneavusteiset menetelmät

    

   Johanna Manninen, datanomi, käyttäjätuki, ohjelmat ja tietopalvelu, Niilo Mäki Instituutti
   Asiantuntemusalueet: tietokoneavusteiset menetelmät, verkkopalvelut ja atk-koulutus

   Koulutuksen hinta

   Koulutus on osallistujalle ilmaista, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

   Ilmoittautuminen

   Koulutukseen otetaan 14 kolmannen ja 14 neljännen luokan luokanopettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista koko koulutuskokonaisuuteen. Ilmoittautuminen tapahtuu NMI:n koulutuksen verkkosivujen kautta:

   http://nmikoulutus.shop.wosbee.com

sivun alkuun