Sijainti: Pääsivu Tiedotteet Uutisarkisto Intensiivikoulutusta matematiikan oppimisvaikeuksista esiopetuksessa

Intensiivikoulutusta matematiikan oppimisvaikeuksista esiopetuksessa

Niilo Mäki Instituutti tarjoaa ilmaisen intensiivikoulutuspaketin koskien esiopetusikäisten lasten matemaattisia oppimisvaikeuksia. Ilmoittaudu pian!

Niilo Mäki Instituutti järjestää esiopetuksen työntekijöille opetusministeriön rahoittaman viiden opintopisteen koulutuskokonaisuuden matematiikan oppimisvalmiuksista ja oppimisvaikeuksien varhaisesta tunnistamisesta.

 

Matematiikan oppimisen tehostettu tuki esiopetuksessa -koulutuksen tavoitteena on

1) oppia ymmärtämään, mitä matemaattisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan,

2) oppia arvioimaan lasten matemaattisia taitoja ja

3) oppia hallitsemaan matemaattisten taitojen harjaannuttamisohjelmia.

 

Koulutus on tarkoitettu esiopetuksen opettajille ja erityisopettajille (eltot), joilla on ryhmässään lapsia, joille matematiikan oppiminen on haasteellista. Opettajilla täytyy olla käytössään tietokone, jossa on Internet-yhteys.

 

Koulutus koostuu viidestä lähijaksopäivästä, etätyöskentelystä, ohjauksesta, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä Internetin keskustelupalstalle osallistumisesta. Koulutukseen kuuluu yksi kahden päivän ja kolme yhden päivän pituista lähijaksoa. Tämän lisäksi osallistujat kokeilevat erilaisia tietokonevälitteisiä oppimisympäristöjä lasten taitojen kehityksen tukemisessa sekä toteuttavat tehostetun tuen vaikuttavuuden arvioinnin.

 

Kouluttajat: Pirjo Aunio, KT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Asiantuntemusalueet: matemaattisten taitojen kehitys, monikulttuuriset vertailut, matemaattisten taitojen arviointi ja matemaattisten taitojen harjaannuttaminen

 

Jonna Salminen, KM, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Asiantuntemusalueet: matemaattiset oppimisvaikeudet, matematiikan opetus ja tietokoneavusteiset menetelmät

 

Koulutuspaikkakunta on Helsinki. Lähijaksojen alustavat sisällöt ja ajankohdat:

 

1. lähijakso 23.- 24.10.2008 (2pv) matemaattisten taitojen kehitys ja erilaiset kehityspolut, matemaattisten taitojen arviointi

2. lähijakso 11.11.2008 (1 pv) toteutetun arvioinnin pohdintaa, tietokoneavusteinen tehostettu tuki

3. lähijakso 11.12.2008 (1 pv) tehostetun tuen toteutuksen pohdintaa, vaikuttavuuden arvioinnin perusteet

4. lähijakso 6.2.2009 (1 pv) koko tukiprosessin pohdintaa ja toteutuksen sekä vaikuttavuuden arviointi - erityiset matemaattiset oppimisvaikeudet, tehostettu tuki, erityisopetus ja kuntoutus

 

Ilmoittautumiset koulutukseen: Ilmoittaudu sähköpostitse tiedotus@nmi.fi ja kerro ilmoittautuessasi osallistujan ja kurssin nimi, ammatti, osoite ja sähköpostiosoite.

 

Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista koko koulutuskokonaisuuteen.

 

Niilo Mäki Instituutti on Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä toimiva oppimisvaikeuksien neurokognitiivisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia sekä oppimisvaikeuksien kuntoutusta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja oppimisvaikeuksien arvioimiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi. Tiedotuksen avulla pyritään tuomaan oppimisvaikeuksiin liittyvää tieteellistä tietoa kentälle kokoamalla alan tietämystä kirjoiksi, lehdeksi ja arviointimenetelmiksi sekä järjestämällä koulutusta.
sivun alkuun