Sijainti: Pääsivu Sanasto LukiMat sanasto

LukiMat sanasto

Sanasto koostuu LukiMat sivustoilla teksteissä esiintyvistä vieraammista käsitteistä ja niiden määritelmistä. Sanastosta löytyvä käsite näkyy teksteissä korostettuna. Viemällä hiiren korostetun käsitteen päälle, saat käsitteen määritelmän näkyviin. Sanastoa voi käyttää myös tekemällä sanahakuja (koko sana tai sanan osa) tai aakkosittain valitsemalla kaikki tietyllä kirjaimella alkavat käsitteet. Myös Ä-kirjaimella voi hakea sanastosta.

 Sensomotorinen
Sekä aistitoimintoja että liiketoimintoja koskevaa. Aistihavainnon laukaisemaa liiketoimintaa koskeva (esim. reaktio näköarsykkeeseen).
 Spatiaalinen
Tilan, tilasuhteiden havaitsemiseen liittyvä, avaruudellinen.
 Subitisaatio
Subitisaatiolla tarkoiteaan lukumäärän (1-4) tarkkaa ja nopeaa hahmottamista ilman laskemista.
 Syntaksi
Syntaksilla tarkoitetaan lauseoppia. Syntaksissa kuvataan lauserakenteita ja siihen liittyviä sääntöjä. Syntaksi käsittelee lauseiden rakenneosien suhteita ja tehtäviä.
sivun alkuun