Sijainti: Pääsivu

Muuttunut sisältö

Kaikki uusimmat muutokset, uusin ensimmäisenä.
Tal i farten tehnyt rimono, viimeksi päivitetty: tiistai 10. marraskuuta 2015, 11.13
 
LukiMat-tjänstens användarstöd fortsätter tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: perjantai 11. syyskuuta 2015, 18.12
 
LukiMat-palvelun ylläpito jatkuu tehnyt Juha-Matti Latvala, viimeksi päivitetty: perjantai 17. heinäkuuta 2015, 11.27
 
Ekapelille Nuori Voima-palkinto tehnyt Juha-Matti Latvala, viimeksi päivitetty: tiistai 09. kesäkuuta 2015, 11.22
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: LukiMat-palvelun tulevaisuus pitää turvata tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: perjantai 29. toukokuuta 2015, 11.20
 
Inlärningssvårigheter i matematik och emotionella faktorer tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 15.15
När man granskat de bakomliggande orsakerna till inlärningssvårigheter har man traditionellt närmat sig problematiken genom ett neuropsykologiskt synsätt och den neuropsykologiska bakgrunden till inlärningssvårigheterna har undersökts rätt mycket. Det är ändå viktigt att notera de emotionella faktorerna, som hur intresserad en elev är av ett ämne och vilken uppfattning eleven har om sin förmåga och sitt kunnande.
Perspektiv till inlärningssvårigheter i matematik tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 14.58
Matematik är ett läroämne som består av olika slags innehåll. Således är det klart att lära sig matematik förutsätter flera olika fördigheter och som alltid, är människorna olika i sina skilda färdigheter och förmågor. Precis detsamma fenomen kan upptäckas med inlärningssvårigheter i matematik. Olika barn har det svårt i olika matematiska ärenden. Det förekommer inte bara en inlärningssvårighet i matematik utan ett brett spektrum olika slags nivåer i färdigheter och i färdighetsbrister.
Räkning med ensiffriga tal tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 14.45
Att uppnå en flytande grundläggande räknefärdighet är ett av de centrala målen under de första skolåren med tanke på senare matematikinlärning. Räknefärdigheterna utvecklas mycket under denna tid. Utveckling av aritmetiska färdigheter beskrivs ofta med hjälp av strategier. Ett barn i förskolåldern lär sig att lösa additions- och subtraktionsuppgifter. Barnet börjar övningarna med små tal och som hjälpmedel använder barnet till en början uppräkning av talraden och räkning av föremål eller fingrar. I takt med att kunskaperna ökar lär sig barnet så småningom att komma ihåg svar utantill och kombinationer som är enkla eller ofta återkommande automatiseras och räknandet blir snabbare. På vårterminen i årskurs två och i årskurs tre förväntas eleven behärska grundläggande addition och subtraktion med ensiffriga tal och multiplikation introduceras. Multiplikationen i sin tur är central för inlärningen av division.
Förståelse för matematiska samband tehnyt hpalm, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 14.41
Centrala färdigheter när det gäller färdigheter att förstå matematiska samband hos barn i förskoleåldern och i de låga klasserna är att lära sig behärska matematisk-logiska principer, aritmetiska principer, positionssystemet och tiobassystemet samt de matematiska symbolerna. Dessa färdigheter behandlas i denna del.
Räknefärdigheter tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 13.06
Till detta färdighetsområde hör uppräkning av talraden, antalsräkning (som bygger på att räkna upp talraden) samt behärskandet av talsymboler. I allmänhet framskrider barnets utveckling från uppräkning av talraden till att räkna antal och vidare till färdigheter i addition och subtraktion. Denna utveckling påverkas i stor grad av hur mycket barnet har möjlighet att öva dessa färdigheter.
Förståelse av matematiska samband tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 13.02
I nybörjarundervisning omfattar förståelsen för matematiska samband bl.a. förståelsen för talens platsvärde samt tiobassystemet.
Aritmetiska grundfärdigheter tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 13.02
Grundfärdigheter i addition och subtraktion kan undervisas på många olika sätt. I det följande presenteras en modell av hur undervisning av räknestrategier kan framskrida när barnet har svårigheter att lära sig addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Räknefärdigheter tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 13.02
Här presenteras sätten för att behärska talsymboler, räkna upp talraden och stödja antalsräkningen.
Sätt som stöjder lärandet tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: torstai 28. toukokuuta 2015, 13.02
För att strukturera stödet i matematiska färdigheter används modellen av de fyra kärnområden för färdigheter som har utvecklats för informationstjänsten. I den här fasen presenteras sätten för att stödja i tre fall: i räknefärdigheter (behärskandet av talsymboler, räkna upp talraden, antalsräkning), aritmetiska grundfärdigheter (färdigheter i addition och subtraktion) samt förståelse för matematiska samband (positions- och tiobassystemet).
Ekapelien ja LukiMat-palvelun rahoitus päättyy tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: keskiviikko 20. toukokuuta 2015, 07.57
Vapaa julkaistavaksi 20.5.2015
Image Addition-subtraktion sambandet C tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: tiistai 19. toukokuuta 2015, 08.31
 
Image Addition-subtraktion sambandet B tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: tiistai 19. toukokuuta 2015, 08.31
 
Image Addition-subtraktion sambandet A tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: tiistai 19. toukokuuta 2015, 08.31
 
Image Dubbelräkningar C tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: tiistai 19. toukokuuta 2015, 08.31
 
Image Dubbelräkningar B tehnyt jmanninen, viimeksi päivitetty: tiistai 19. toukokuuta 2015, 08.31
 
 
sivun alkuun