You are here: Home

Modified items

All recently modified items, latest first.
Hyötyvätkö oppimisvaikeutiset 7 -portaisesta ongelmanratkaisumallista? by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Shiah, R-L., Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. & Mushinski-Fulk, B. J. 1995. The Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematical Problem Solving of Students With Learning Disabilities. Exceptionality, Vol 5, No 3, 131-161.
Sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen erilaisilla menetelmillä by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Stellingwerf, B., P. & Van Lieshout, E., C.D.M. 1999. Manipulatives and number sentences in computer aided arithmetic word problem solving. Instructional Science No 27, s.459-476.
Aritmetiikka, matemaattinen itsetunto ja koulutyytyväisyys by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Mevarech, Z. R. & Rich, Y. 1985. Effects of Computer-Assisted Mathematics Instruction on Disadvantaged Pupils' Cognitive and Affective Development. Journal of Educational Research, Vol 79, No 1, 5-11.
Ketkä hyötyvät eniten aritmeettisesta drillausharjoittelusta? by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Hativa, N. & Shorer, D. 1989. Sosioeconomic Status, Aptitude and Gender Differences in CAI Gains of Arithmetic. Journal of Educational Research, Vol 83, No 1, 11-21.
Skills Arenaa pelaamalla paremmaksi yhteen- ja vähennyslaskijaksi by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Shin, N., Norris, C. & Soloway, E. 2006. Effects of Handheld Games on Students Learning in Mathematics. Proceedings of the 7th International Conference on Learning Sciences. Indiana University, Bloomington IN, June 27 -July 1.
Yhteen- ja vähennyslaskutaitojen harjoittelu FLASH-ohjelmilla by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlet, C. L., Powell, S. R., Capizzi, A. M. & Seethaler, P.M. 2006. The Effects of Computer-Assisted Instruction on Number Combination Skill in At-Risk First Graders. Journal of Learning Disabilities, Vol 39, No 5, 467-475.
Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-20 by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
McCollister, T. S., Burts, D. C., Wright, V. L. & Hildreth, G. J. 1986. Effects of Computer-Assisted Instruction and Teacher-assisted Instruction on Arithmetic Task Achievement Scores of Kindergarten Children. Journal of Educational Research, 80 (2) 121-125.
2-5 -vuotiaiden luku- ja laskutaidon harjoittaminen by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Shute, R. & Miksad, J. 1997. Computer-assisted instruction and cognitive development in preschoolers. Child Study Journal, Vol 27, No 3, 237-253.
Esikoululaisten taitojen kehittäminen videopelien avulla by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Din, F.S. & Calao, J. 2001. The Effects of Playing Educational Video Games on Kindergarten Achievement. Child Study Journal, Vol 31, No 2, 95-102.
Lukumäärän ja numeromerkin vastaavuus lukualueella 1-10 by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:51 AM
Ortega-Tudela, J. M. & Gómez-Ariza, C. J. 2006. Computer-Assisted Teaching and Mathematical Learning in Down Syndrome Children. Journal of Computer Assisted Learning, Vol 22, 298-307.
Lehdistötiedotteet by Kristiina, last updated: Nov 08, 2007 10:49 AM
LukiMat lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet by Kristiina, last updated: Nov 08, 2007 10:49 AM
LukiMat lehdistötiedotteet
Image Tervetuloa! by Ville Mönkkönen, last updated: Nov 08, 2007 10:42 AM
 
Image Tervetuloa! by Ville Mönkkönen, last updated: Nov 08, 2007 10:42 AM
 
Image Ekapelin Logo by Ville Mönkkönen, last updated: Nov 08, 2007 10:42 AM
 
Kuvatiedostot by mhalttunen, last updated: Nov 08, 2007 10:41 AM
Tänne kaikki artikkeleiden kuvat
Tutkimustietoa by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:33 AM
Tässä osassa esitellään aikaisemmin tehtyjä tietokoneavusteisia interventiotutkimuksia. Interventio tarkoittaa tehostettua taidon harjoittelua. Esiteltävät tutkimukset soveltuvat aiheeltaan ja tutkimusjoukoltaan Lukimat -palveluun. Tutkimukset on jaoteltu aiheen mukaan alaotsikoiden alle. Jokaisen esiteltävän tutkimuksen keskeiset tiedot on koottu omaan taulukkoon. Alkuperäisten artikkeleiden julkaisutiedot löytyvät kunkin tutkimuksen yhteydestä ja Kirjallisuus -osasta.
Yleiset matemaattiset taidot by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:28 AM
Tähän osaan on koottu tutkimuksia, joissa ei keskitytä mihinkään tiettyyn matemaattiseen taitoalueeseen. Tutkimuksissa on usein mitattu erilaisia taitoja tai puhutaan yleisesti matemaattisesta osaamisesta.
Sanallinen ongelmanratkaisu by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:28 AM
Tässä osiossa esiteltävien interventiotutkimusten tavoitteena on ollut sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen.
Rahan laskeminen by jsalminen, last updated: Nov 08, 2007 10:28 AM
Vaikka rahan laskemisessa tarvitaan perustavia aritmetiikan taitoja, tässä se erotetaan omaksi osa-alueekseen.
 
back to top