Sijainti: Pääsivu Matematik Material Datorprogram Neure Neure-Express

Neure-Express

Neure-express är det enklaste sättet att använda Neure. När du klickar på länken öppnas Neure-express och du kan välja mellan olika uppgifter som barnet kan börja lösa. Du behöver inte registrera eller logga in dig för att använda Neure-express.
Neure-Express
Neure-express är det enklaste sättet att använda Neure. När du klickar på länken öppnas Neure-express och du kan välja mellan olika uppgifter som barnet kan börja lösa. Du behöver inte registrera eller logga in dig för att använda Neure-express.
Tal och antal
I uppgifterna övar eleven att känna igen antal och motsvarande siffersymbol. I största delen av uppgifterna visas antalet endast en kort stund. I en del av uppgifterna sker det en förändring i antalet (addition eller subtraktion), varefter eleven skall definiera det nya antalet och motsvarande siffersymbol. Talområdena 1 – 5 och 1 – 10 (F- åk 1).
Talföljder
Talföljdsuppgifterna framåt och bakåt innehåller övningar i att fylla i det tal som saknas i talföljderna. Talområdena är 1 – 20, 1 – 30, 1 – 100 och 100 – 1000. Dessutom finns det en uppgift där eleven skall hitta tal som hör till ett specifikt talområde, t.ex. 1 – 10 och 1 – 20 (åk 1-2).
Addition
Övningarna innehåller beräkning av antal vid addition och igenkänning av uttryck (a+b=c). I en del av övningarna övar man att fylla upp tal till fem eller tio. Inom talområdet 1-100 övas addition med hjälp av tallinjen. (F - åk 2).
Subtraktion
Övningarna innehåller beräkning av antal vid subtraktion och igenkänning av uttryck (a-b=c). Inom talområdet 1-100 övas subtraktion med hjälp av tallinjen. (F - åk 2).
Multiplikation
Övning av multiplikationstabellerna, varje tabell skilt för sig (2-9). Vid behov finn en tallinje som stöd. (åk 2 - 4).
Division
Övning av division med nämnarna 2 – 9. Övningarna är grupperade enligt nämnare. Vid behov finns motsvarande multiplikation som stöd. (åk 3 - 4).
Pengar
I övningarna kombinerar man två motsvarande mängder av pengar (uppgifterna 1a-1f) eller penningbelopp med motsvarande tal (uppgifterna 2a-2d). I övningarna används både cent och euro inom talomårdet 0-100. (åk 1 - 2).
Klockan
Övningarna innehåller igenkänning av klockslag ur en analog klocka samt att koppla digital och analog tid. (åk 1 - 2).
sivun alkuun