Sijainti: Pääsivu Matematik Material Datorprogram LukiMat - guider till programmen Guide till Tal i farten Ruta på spelbrädet

Ruta på spelbrädet

Att spela Tal i farten, rutorna på spelbrädet.

Ruta på spelbrädet

NR_pelilauta

 

 

 

 

 

Spelaren hör röstanvisningen "Klicka med musen på spelbrädet och räkna dina steg.". Spelaren klickar med musen det erhållna antalet på spelbrädet endera enskilt, i delar eller på en gång. Därefter flyttas figuren till den ruta som anger antalet. Spelaren klickar också in motståndarens steg på brädet när spelaren hört motståndaren säga "Flytta mig nu framåt". Motståndarens figur flyttas efter klickandet till den ruta som anger antalet. Båda röstanvisningarna kan avbrytas genom att börja klicka mitt i anvisningen.

Observera!
Om figurerna i något skede av spelet hamnar i samma ruta måste den ena gå ett steg bakåt. Spelet gör detta automatiskt.

Fällor

När spelaren har flyttat båda figurerna framåt kan elaka växter uppträda på spelbrädet. Spelaren som stannar på växten hamnar gå så många steg bakåt som växten anger. Innan fällorna uppträder hör spelaren varningen ”Se upp! Det finns faror på vägen”.

Fällor i världen under vattnet

NR_meriansa1NR_meriansa2NR_meriansa3

 

Djungelns fällor

NR_viidakkoansa1NR_viidakkoansa2NR_viidakkoansa3

 

Tillbaka till spelrutan

NR_nuoliI övre högra hörnet på spelbrädsrutan finns en bild på en pil. När spelaren har flyttat figurerna på spelbrädet hör spelaren musik och (tidigare nämnda) fällor  kan visa sig på brädet. Om inga fällor visar sig hör spelaren bara musiken. Efter musiken hör spelaren anvisningen "Klicka med musen på pilen ovan och välj på nytt”.

Efter klickandet får spelaren fram en bekant spelruta och där nya antal. Spelaren gör ett nytt val utifrån dessa.

Observera!

Man kan klicka på piken redan under röstanvisningen och spelaren kan på så sätt snabbare återgå till spelrutan. Senare hörs anvisningen nödvändigtvis inte, eftersom man kan anta att idén redan uppfattats. Då hör spelaren endast kort musik varefter det går att klicka på pilen. Om man klickar på pilen medan musiken spelar kommer man inte tillbaka till spelrutan.

sivun alkuun