Tekniskt stöd

Var kan jag få svar på frågor gällande nedladdning av Spel-Ett Matematik, att starta och spela spelet?

Vanliga frågor

Under rubriken Instruktioner på verktygsbacken finns en lista på vanliga frågor gällande Spel-Ett lässpelet. Frågorna är på finska, medan temaområdena för dem översatts till svenska. Eftersom läs- och matematikspelen fungerar likadant kan du söka svar bland dessa frågor. Klicka på ”vanliga frågor och svar” på sidan Instruktioner

Om du vill ha svar på svenska eller inte hittar en lösning bland de vanliga frågorna och svaren kan du kontakta Spel-Ett användarstödet via kontaktblanketten.

Kom ihåg att bekanta dig väl med spelets instruktioner för att lyckas med att börja använda spelet.

Om din fråga berör det matematiska innehållet i spelet kan du ställa den till: matikka(at)lists.jyu.fi

sivun alkuun