Spela

Vad går spelet ut på och hur kommer man vidare?

Pulpetvyn

När spelaren skrivit sitt spelnamn och satt på sig hörlurarna öppnas pulpetvyn, som utgör grundvyn för Spel-Ett. I mitten finns den stora Matteboken och till vänster Bildboken. Högst upp på skärmen finns en meny där du kan välja färdighetsområde.

Pulpetti_2010

Matteboken

På matteboken visas en bild på spelarens spelfigur och spelnamnet. Klicka på matteboken för att börja spela. Spelet börjar med utvärderingsuppgifter för det färdighetsområde som är aktivt.

Bildboken

I bildboken samlar spelaren bilder för varje spelfält han eller hon spelat. Genom att klicka på boken kan han eller hon se på de bilder som redan samlats.

Dörren

I det vänstra nedre hörnet syns bilden på en dörr. Då du klickar på den öppnas en meny där du kan välja ”fortsätt” för att fortsätta spela. På ”inställningar” kommer du vidare till spelarvisa inställningar då du först angett ditt lösenord. Här kan du sedan välja mellan att använda tangentbordet eller musen för att spela och även välja spelinnehåll, dvs. färdighetsområde åt spelaren. Dessutom kan du välja en särskilt font för bokstäverna i spelet och ställa in ljudvolymen.

Om du väljer ”Avsluta” återvänder du till spelets startmeny.

Spelets grundidé

Spelaren hör instruktioner i hörlurarna och ska på basen av instruktionerna välja mellan olika alternativ på skärmen. Spelet anpassar sig enligt spelarens kunskapsnivå och uppgifterna blir sedan svårare enligt spelarens förutsättningar. Först väljer spelaren bara ett alternativ och då spelarens färdigheter utvecklas kan uppgifterna också innehålla flera korrekta alternativ. Spelet ger dessutom tips på hur spelaren kan hitta den rätta lösningen. Spelarens rätta val förstärks genom upprepning och betoning.

Belöningar - bildboken

Tarrakirjauusi

Då spelaren spelat igenom ett spelfält får han eller hon välja bilder till bildboken och pelikanen ADA berättar hur många bilder spelaren får välja mellan. Här finns även information om hur barnet klarat spelfältet, dvs. antal rätta och felaktiga val, vilket påverkar antalet bilder som spelaren får välja mellan. Då spelaren valt en bild öppnas en sida i bildboken där spelaren får placera sin bild genom att klicka med musen.

I de nedre hörnen av bildboken syns två piltangenter. Spelaren kan bläddra mellan bildbokens sidor med den vänstra tangenten och återvända till pulpetvyn med den högra tangenten.

sivun alkuun