Sijainti: Pääsivu Matematik Material Datorprogram LukiMat - guider till programmen Spel-Ett Matematik instruktionsboken Förutsättningar för att börja spela

Förutsättningar för att börja spela

Vad förutsätts för att jag ska få använda Spel-Ett Matematik och ladda ner det på datorn?

Hur får jag rättigheter till att spela Spel-Ett Matematik?

Spel-Ett Matematik ingår i Spel-Ett produktfamiljen. Spelet får laddas ner och användas kostnadsfritt, men samtliga användare registreras. Om du inte känner till eller använder Spel-Ett från förr kan du följa instruktionerna från rubriken ”Ny användare”. Om du redan har rättigheter till Spel-Ett kan du läsa vidare från ”Jag har rättigheter till Spel-Ett”.

Ny användare

För att börja använda Spel-Ett Matematik måste du först anmäla dig som Spel-Ett användare. Vid anmälan accepterar du också spelets användarvillkor och ger din tillåtelse till att spelet via Internet sänder information om spelarna och spelandet till en krypterad server på Jyväskylä universitet. Dessa uppgifter kan sedan användas i forskning om utvecklingen av matematiska färdigheter och för vidareutveckling av spelet. Informationen är skyddad och behandlas fullständigt konfidentiellt. Inga spelares namn eller uppgifter publiceras.

OBS! Du anmäler dig som användare för både lässpelet och matematikspelet via samma blankett.

Användaranmälan

  1. Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten på www.ekapeli.fi (välj svenska) och acceptera användarvillkoren. Om du använder spelet inom ditt yrke (t.ex. barnträdgårdslärare, lärare, speciallärare), fyll i blanketten för professionella. Om du är barnets förälder och laddar ner spelet till din hemdator, fyll i blanketten för föräldrar
  2. När du fyllt i anmälningsblanketten får du per e-post lösenord för att ladda ner och börja använda Spel-Ett Matematik

 

OBS!

blanketten för professionella förutsätts att användaren förbinder sig till att be om tillstånd för spelandet från barnens föräldrar. Föräldrablanketter finns här.

Du får även föräldrablanketten per e-post i samband med svaret på användaranmälan. Alternativt kan du skriva ut blanketten från länken ovan. Skriv ut eller kopiera en blankett för respektive barn och sänd hem blanketten för att fyllas i och undertecknas. Arkivera blanketterna då de återlämnas till dig.

Jag har redan rättigheter till Spel-Ett

Nappula

När du fått användarrättigheter till Spel-Ett Matematik eller om du redan har rättigheter till Spel-Ett kan du ladda ner spelet från Spel-Ett verktygsbacken. Logga in på verktygsbacken (www.ekapeli.fi) med ditt användarnamn och lösenord.  Följ sedan instruktionerna för hur du laddar ner spelet i kapitel 8.

OBS!

Om föräldrarna till dina spelare redan gett sin tillåtelse till att spela Spel-Ett lässpelet behöver du inte be om nytt tillstånd från dem, eftersom spelen tillhör samma produktfamilj.

Datorkrav

För att Spel-Ett Matematik skall fungera måste din dator ha:

  • Windows XP, Windows Vista eller Linux operativsystem
  • Internetanslutning
  • Hörlurar

Spelet bör fungera felfritt på alla datorer som anskaffats efter år 2000 (dvs. spelet förutsätter att effekten på datorns processor är minst 1000MHz och minnet minst 512 MiB).

Användarna får Spel-Ett genom att ladda ner det från Internet. Första gången du startar spelet måste det få kontakt med Internet, därefter fungerar det även utan nätanslutning. Det behöver ändå kontakt till Internet nu och då så att spelloggar kan uppdateras till vår server och data om spelarna lagras. Internetanslutningen möjliggör också att programmet kan uppdateras automatiskt.

OBS!

  • Ange en fungerande e-postadress då du anmäler dig som användare
  • Spel-Ett Matematik fungerar inte på Windows 98 eller Windows ME
  • All informationsöverföring via internet sker automatiskt och via en skyddad anslutning
sivun alkuun