Startmenyn

Vilka funktioner finns i startmenyn?

Menyn

När du loggat in och valt OK öppnas en startmeny

Peli_alkaa.png

Det första alternativet i menyn är ”Starta spelet” som öppnar spelet. I startmenyn kan du också välja att byta användare, t.ex. till en annan lärare eller förälder, utan att stänga spelet. Då kan den andra handledaren spela med sina spelare. ”Inställningar” knappen ger dig möjligheten att ändra skärminställningar och ljudvolym.

Byt användare

Användare är vuxna personer som har användarnamn till spelet. Om flera vuxna på ditt daghem, din skola eller i ditt hem har användarnamn till spelet kan ni använda funktionen ”byt användare” för att växla mellan er och era spelare. Klicka på knappen och skriv in den nya användarens användarnamn och lösenord. Barnen, alltså spelarna har inga lösenord. De använder en spelfigur och spelnamn, som den vuxne användaren hjälpt dem att välja.

Inställningar

I menyn kan du vid behov ändra skärminställningarna i spelet. I vanliga fall fungerar ändå spelet bra med de ursprungliga inställningarna. Men här kan du ändra spelets funktioner om spelet verkar trögt. (Har du t.ex. en äldre dator och spelet fungerar trögt kan du välja AWT som grafikaccellerator). Här kan du också ställa in volymen för spelet.

Asetukset.png

Återvänd till startmenyn genom att klicka på dörren och Avsluta.

Avsluta.png

sivun alkuun