Sijainti: Pääsivu Matematik Material Datorprogram

Datorprogram

Här hittar du information om datorbaserade metoder med vilka man strävar efter att stöda barnets inlärning i matematik. Programmen är gratis för användarna.

Tal i fartenTal i Farten Start

Tal i farten är ett datorspel som utvecklar barnets färdigheter i att förstå tallinjen, sambandet mellan antal och siffersymbol, samt additions- och subtraktionsstrategier. I Tal i farten – mappen hittar du instruktioner för hur du spela spelet och hur du ladda ner spelet på din dator. I samma mapp hittar du även forskningsbaserad information om vilken inverkan spelet har haft på finska förskolebarns matematikfärdigheter.

Tal i farten – spelets instruktioner
Hur får jag Tal i farten spelet?

SpelEtt-MatematikSpelEtt-Matematik Start

SpelEtt-Matematik är ett datorspel som är huvudsakligen tänkt för de barn i förskola och nybörjarundervisning som har bristande lärandeberedskap i matematik och som upplever lärandet i matematik som mycket utmanande. Spelet tränar igenkänning, jämförelse och sortering av tal, antal och talsymboler. Spelet tränar även förmågan att röra sig på tallinjen samt addition.

NeureNeure SVE

Neure är en internetbaserad inlärningsmiljön som är avsedd för att undersöka, kartlägga och habilitera inlärningssvårigheter. Alla som registrerat sig som användare kan fritt använda Neure-materialet. Neure fungerar med hjälp av java-tilläggsprogrammet.

sivun alkuun